Samverkan ska göra livsmedelsbranschen mer hållbar

PUBLICERAD: 19 april 2021
UPPDATERAD: 21 februari


FINEST är en fyraårig centrumsatsning som består av RISE, Chalmers och Uppsala universitet samt 15 aktörer från det svenska näringslivet. Målsättningen är att accelerera omställningen till ett mer hållbart livsmedelssystem.

FINEST bygger en helt ny modell för samverkan på systemnivå och syftet är att aktörerna ska kunna accelerera omställning till ett mer hållbart livsmedelssystem. Centrumet har fått finansiering för fyra år från Formas.

I det långsiktiga perspektivet är visionen att vara ett väletablerat svenskt kunskaps – och forskningscenter som påskyndar innovation genom behovsstyrd forskning, tillsammans med liknande forskningscentrum i Europa.

”Vår ambition är att FINEST forskning ska fylla viktiga kunskapsluckor för att brygga mellan dagens och framtidens livsmedelsystem och samtidigt skapa samsyn kring vilka problem som måste lösas. Vår dröm är att svenska producenter och leverantörer ska bli föregångare när det gäller hållbar omställning. Omställning är en komplex process och det är inget någon gör ensam. Styrkan är att vi gör det tillsammans och samtidigt”, säger Karin Östergren, som är koordinator för FINEST.

Initialt har tre värdekedjor med stor potential för omställning valts ut: svenska skogsbär, svenska baljväxter och experimentell framställning av livsmedel. Skogsbär är en underutnyttjad resurs med många hållbarhetsutmaningar i kedjan från skog till bord. Dessutom är skogsbär ett superbär när det gäller nyttigheter och det går att göra stora förbättringar när det gäller att ta hand om bären bättre och att använda dem i produkter.

Den andra värdekedjan handlar om baljväxter, där de flesta produkter idag kommer från importerad råvara.

”För att Sverige ska bli självförsörjande när det gäller vegetabiliska proteiner, krävs nya tekniker och nya värdekedjor”, säger Karin Östergren.

Den tredje, och kanske den mest utmanande värdekedjan, handlar om nya experimentella livsmedel som inte tar jordbruksmark i anspråk. Ett exempel är fettsyror som framställs av koldioxid och energi.

Resultat som genereras via forskningen ska snabbt kunna testas i FINEST testarena och resultaten kommer kontinuerligt att spridas vidare till industrin via olika plattformar som är öppna för projektets aktörer. Öppenheten underlättar samverkan och tanken är också att nya forskningsområden kommer att skapas när behov uppstår. Detta gör att intresset är stort från näringslivets aktörer att medverka i satsningen.

Idag medverkar 15 livsmedelsföretag och två regioner i FINEST och ambitionen är att antalet ska utökas allteftersom. Ett av företagen är Ica:

”För att kunna åstadkomma de radikala förändringar som behövs så måste vi tänka nytt och utveckla vårt sätt att innovera i värdekedjan. Nya innovationer behöver nå ut snabbare på marknaden och för det behöver vi samverka mer från jord till konsument. Vi ser att vi som dagligvaruaktör kan addera värde genom att säkra att det finns ett marknadsbehov för innovationen och involvera kunden tidigt och på riktigt”, säger Maria Gustavsson, innovation manager på Ica Sverige.

”Det som gör FINEST forskning unik är att vi också fokuserar på att förstå hur systemet fungerar och hur systemets aktörer kan arbeta tillsammans för att åstadkomma en förändring och snabbare och mer effektivt nå konsumenten med klimatsmarta, goda och hälsosamma livsmedelsprodukter”, säger Karin Östergren.

”För planeten, hälsan och framtiden måste vi förändra vårt livsmedelssystem i grunden, det är något vi är överens om. Och det är bråttom. Vi som är involverade i FINEST vill arbeta tillsammans för att skapa förutsättningar för nya innovationer som leder till en ännu mer miljömässigt, socialt och ekonomiskt hållbar livsmedelssektor.”

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Arlas nya jordbrukschef i Sverige

Frida Carlsson blir ny chef för Arlas avdelning för jordbruks- och medlemsfrågor i Sverige. Hon tillträder efter sommaren.
Frida Carlsson

Saveggy tar in 20 miljoner från investerare

Saveggy har utvecklat en ätbar växtbaserad beläggning som ersätter plasten på gurka. Nu siktar bolaget på lansering i industriell skala.
bd40b94b513bbcc2_org

Kockens upphör som bolag – blir en del av Culinar

Sveriges Stärkelseproducenter Förening har beslutat att fusionera Kockens AB med Culinar Sverige AB.
B7025175

Ny rapport: Större kaka men mindre bit

Idag går cirka 13 procent av hushållens utgifter till livsmedel, vilket kan jämföras med 44 procent i början av 1900-talet.
Skärmavbild 2024-04-18 kl. 08.29.58