Matsvinnet ska minska genom donationer

PUBLICERAD: 22 juni 2022
UPPDATERAD: 21 februari


Näringsliv, akademi och ideell sektor går nu samman för att öka takten i arbetet med att halvera matsvinnet till 2030. Under 2022-24 genomförs ett projekt som ska visa goda exempel, hinder och effektiva arbetssätt för donation av överskottsmat till ideell sektor. Projektet ska resultera i en handbok och genomförs med stöd av Vinnova.

Uppskattningsvis 100 000 ton ätbar mat slängs idag – mat som skulle kunna doneras till ideell sektor för distribution till människor i matfattigdom. Idag doneras mindre än 5 procent av matsvinnet. Målet är att rädda 10 000 ton överskottsmat år 2025, jämfört med 4 500 ton under 2021.

Inom projektet ska Sveriges Stadsmissioner, IVL och ett stort antal livsmedelsaktörer utveckla och utvärdera nyckelfaktorer för minskat matsvinn genom ökade donationer till ideell sektor från hela livsmedelskedjan.

”Samarbetet mellan Sveriges Stadsmissioner och livsmedelsbranschen är ett gott exempel på hur flera aktörer kan dra nytta av varandra och bidra till lösningar inom skilda områden som att minska matsvinnet och matfattigdomen och samtidigt öka resurseffektivitet i livsmedelskedjan. Tvärsektoriellt samarbete är nödvändigt för att lösa dagens klimat- och samhällsfrågor”, säger Elvira Molin vid IVL Svenska Miljöinstitutet och kansliet för Samarbete för minskat matsvinn (SAMS).

Det handlar bland annat om att utveckla kostnadseffektiv och miljövänlig logistik, bästa metoden för butiksdonationer, undanröja juridiska hinder och testa nya typer av samarbeten. Till exempel kommer den digitala plattformen ”Saving Food” att testas och utvecklas. Det är en digital plattform där producenter kan donera mat som inte går att sälja till ideella aktörer i samarbete med Stockfiller och Frigoscandia.

”Via Stadsmissionens matcentraler distribuerades förra året 2 100 ton överskottsmat, men behovet bland människor i matfattigdom är ännu större – något som har spätts på av Ukrainakriget och de skenande livsmedelspriserna. Därför känns det extra viktigt att tillsammans med aktörer från hela livsmedelskedjan utveckla metoder så att ännu mer mat som idag slängs i stället kan gå till människor i matfattigdom”, säger Anne Lunde Dinesen, nationell samordnare för Stadsmissionens matcentral.

Goda exempel, lärdomar och möjligheter kommer att spridas genom en ”Handbok för donation” som riktar sig till både aktörer inom livsmedelsbranschen och ideell sektor som möter människor i utsatthet. Besparingar, mervärden och faktiska kostnader vid donation av överskottsmat till ideell sektor ska också presenteras i en affärsmodell.

Genom Sveriges Stadsmissioners digitala registreringssystem kan mängden donerad mat följas upp och räknas om till motsvarande mängd koldioxid. Detta utgör underlag för uppföljning, utveckling och klimatavtryck som kan användas även i livsmedelsaktörernas ekologiska och sociala hållbarhetsrapportering.

Projektet är ett samarbete mellan Sveriges Stadsmissioner, IVL Svenska Miljöinstitutet, Willys, Frigoscandia, Stockfiller och tio livsmedelsaktörer från alla delar av kedjan och relevanta myndigheter.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Arlas nya jordbrukschef i Sverige

Frida Carlsson blir ny chef för Arlas avdelning för jordbruks- och medlemsfrågor i Sverige. Hon tillträder efter sommaren.
Frida Carlsson

Saveggy tar in 20 miljoner från investerare

Saveggy har utvecklat en ätbar växtbaserad beläggning som ersätter plasten på gurka. Nu siktar bolaget på lansering i industriell skala.
bd40b94b513bbcc2_org

Kockens upphör som bolag – blir en del av Culinar

Sveriges Stärkelseproducenter Förening har beslutat att fusionera Kockens AB med Culinar Sverige AB.
B7025175

Ny rapport: Större kaka men mindre bit

Idag går cirka 13 procent av hushållens utgifter till livsmedel, vilket kan jämföras med 44 procent i början av 1900-talet.
Skärmavbild 2024-04-18 kl. 08.29.58