Arla vässar klimatplanen för den interna värdekedjan

PUBLICERAD: 18 januari 2022
UPPDATERAD: 21 februari

Science Based Targets-initiativet (SBTi) har nu godkänt Arlas nya 2030-mål. (Bild: Montage av Arla)

Med planer på att gå över till fossilfria lastbilar, förnybar el och lågenergilösningar på alla marknader skalar Arla Foods upp verksamhetens klimatmål från 30 till 63 procent.

I och med det nya målet att minska utsläppen från produktion, logistik och energianvändning med 63 procent till 2030, fördubblar Arla sitt tidigare 30-procentiga reduktionsmål för den interna värdekedjan. I Sverige använder Arla redan fossilfria bränslen för egna transporter och förnybar el på mejerierna. Nu följer globala Arla efter. Planerna inkluderar en övergång till fossilfria bränslen för hela flottan av mjölkbilar och distributionslastbilar och en övergång till förnybar el och lågenergilösningar för företagets produktionsanläggningar och kontor.

Science Based Targets-initiativet (SBTi) har nu godkänt Arlas nya 2030-mål och bedömer att planerna överensstämmer med de minskningar som krävs i scope 1 och 2 för att hålla uppvärmningen till högst 1,5 °C i enlighet med Parisavtalet.

”Vi är mycket glada över att SBTi har ansett att vårt mål är i linje med vad den senaste klimatforskningen anser vara nödvändiga för att klara målen i Parisavtalet. Mejeriprodukter är mycket uppskattade över hela världen och efterfrågan fortsätter att öka”, säger Peder Tuborgh, koncernchef på Arla Foods.

Medan SBTi har klassificerat Arlas nya 63-procentsmål för scope 1 och 2 som överensstämmande med en 1,5 °C-satsning, fortsätter det befintliga 30-procentsmålet för scope 3, som omfattar bland annat Arlagårdarna, att uppfylla SBTi:s kriterier för ambitiösa mål för värdekedjan i linje med nuvarande bästa praxis.

Arlas väg mot en 63-procentig minskning av växthusgasutsläpp i produktionskedjan inkluderar följande nyckelåtgärder:

Logistik:
1. Konvertera Arlas egen flotta av mjölkbilar och distributionslastbilar till fossilfria lösningar genom biodiesel, biogas och elfordon.
2. Minska körsträckan genom optimerade rutter.
3. Uppmuntra logistikleverantörer till att minska sina utsläpp.

Produktion:
1. Gå över till 100 procent förnybar el i Europa genom inköpsavtal för grön el och investeringar i vind- och solenergiprojekt kompletterat med köpta ursprungsgarantier för el producerad på Arlagårdar.
2. Minska energianvändningen genom investeringar i lågenergilösningar, t ex värmepumpar och värmeåtervinningslösningar på Arlas mejerier.

Arlas tre scope för utsläpp baserat på GHG-protokollets definition:
• Scope 1-utsläppen är direkta utsläpp från aktiviteter under vår kontroll. De omfattar transporter med Arlas fordon och utsläpp från Arlas produktionsanläggningar.
• Scope 2-utsläpp är indirekta utsläpp från energi som Arla köper, exempelvis el, ånga, värme eller kyla.
• Scope 3-utsläpp kommer från de indirekta utsläppen från inköpta varor och tjänster (t ex mjölkråvara och förpackningsmaterial), utvinning och produktion av bränslen, externa transporter och behandling av matsvinn från våra anläggningar.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado