Låg kunskap om spillvärme i livsmedelsindustrin

PUBLICERAD: 21 maj 2024
UPPDATERAD: 21 maj
– Energieffektivisering genom återvinning av spillvärme är ett av de snabbaste sätten för industrier att minska sitt koldioxidavtryck och samtidigt spara stora summor pengar i uppvärmningskostnader, säger Jesper Wirén, spillvärmeexpert och vd på Enjay. Foto: Pressbild

En av tio hållbarhetsansvariga inom livsmedelsindustrin vet inte vad spillvärme är, trots att spillvärme och energieffektivisering pekats ut av såväl FN som EU som ett av de främsta sätten att stävja klimatkrisen. Det visar en ny undersökning.

Undersökningen, som är gjord av Norstat på uppdrag av klimatteknikföretaget Enjay, har undersökt kunskapsnivån om spillvärme bland hållbarhetsansvariga inom livsmedelsindustrin. Den visar bland annat att åtta av tio som inte återvinner spillvärme idag heller inte vet hur de kan räkna ut hur mycket spillvärme deras verksamhet har.

– Vi är lite chockade av resultatet. Återvinning av framför allt smutsig spillvärme kan spara livsmedelsproducenter miljontals kronor årligen och bidra till stora koldioxidbesparingar. Många satsar på synliga hållbarhetsinitiativ som solpaneler, men dessa har ofta mycket mindre effekt. Det är oroväckande att kunskapen om spillvärmens betydelse är så låg med tanke på hur stor effekt det ger att återvinna den, säger Jesper Wirén, vd på Enjay.

Av de hållbarhetsansvariga inom livsmedelsindustrin, som säger att de är mycket väl bekanta med spillvärme, säger endast 1 av 10 att de ser ett stort värde med att återvinna den.

Jesper Wirén menar att det finns stora pengar för livsmedelsindustrin att spara i och med energieffektivisering genom återvinningen av spillvärme:

– Vi jobbar med flera livsmedelsproducenter som sparar miljontals kronor årligen på att återvinna sin smutsiga spillvärme. Det är en ganska ny grej att kunna återvinna hårt ansatt, smutsig spillvärme men med ny teknik kan livsmedelsproducenter göra rejäla kostnadsbesparingar på detta, samtidigt som det är en god gärning för miljön.

Enjays patenterade plattform Lepido är den första i världen som kan utvinna energi från förorenade luftströmmar. Tekniken gör det möjligt för företag att avsevärt minska sina kostnader för uppvärmning genom att använda den återvunna energin för att värma upp sina lokaler. Företag som använder Enjays teknologi uppges sänka sina uppvärmningskostnader med 30-90 procent samtidigt som de minskar sitt koldioxidavtryck. Teknologin används bland annat av snabbmatskedjor som Burger King och KFC samt inom skolkök och livsmedelsanläggningar.

En rapport från 2023 visar att Europa som helhet genererar nästan lika mycket energi i spillvärme som hela unionen använder för uppvärmning på årsbasis (2 860 TWh) och att återvinning av spillvärme har potential att drastiskt minska såväl uppvärmningskostnader som verksamhetens koldioxidavtryck.

Undersökningen gjordes under perioden 26 mars-3 april 2024. 100 personer som identifierade sig som hållbarhetsansvariga på livsmedelsproducerande bolag med fler än 10 anställda deltog.

Läs vidare

Så ska arbetet mot livsmedelsfusk stärkas

Regeringens utredning för att stärka arbetet mot livsmedelsfusk föreslår att en "Fuskenhet" inrättas på Livsmedelsverket .
av4r5856-scaled

Konsumenterna över lag nöjda med svenska matbutiker

Svenska konsumenter är generellt ganska nöjda med sina matbutiker, trots stigande priser.
Woman checking the grocery receipt

Ulrika Palm blir Cloetta Sveriges nya vd

Cloetta Sveriges nya vd Ulrika Palm kommer närmast från rollen som Division Director Nordics för Midsona Sverige AB.
palm

Mindre salt i bröd och charkprodukter

Saltinnehållet i bröd och charkprodukter som köps i butik har minskat betydligt de senaste åren.
Bröd

Senaste nytt

Så ska arbetet mot livsmedelsfusk stärkas

Regeringens utredning för att stärka arbetet mot livsmedelsfusk föreslår att en "Fuskenhet" inrättas på Livsmedelsverket .
av4r5856-scaled

Konsumenterna över lag nöjda med svenska matbutiker

Svenska konsumenter är generellt ganska nöjda med sina matbutiker, trots stigande priser.
Woman checking the grocery receipt

Ulrika Palm blir Cloetta Sveriges nya vd

Cloetta Sveriges nya vd Ulrika Palm kommer närmast från rollen som Division Director Nordics för Midsona Sverige AB.
palm

Mindre salt i bröd och charkprodukter

Saltinnehållet i bröd och charkprodukter som köps i butik har minskat betydligt de senaste åren.
Bröd