WWF tar bort rödmarkering av svensk kyckling

PUBLICERAD: 24 april 2023
UPPDATERAD: 4 maj
– Vi vill inspirera människor att äta kyckling för smakens, hälsans, klimatets och den lokala livsmedelsproduktionens skull. Vi ser vår kyckling som en del av lösningen framåt – men produktionen måste ske på ett hållbart sätt i hela värdekedjan, säger Ida Ljungkvist, hållbarhetsdirektör på Scandi Standard. Foto: Pressbild

Hösten 2021 skärpte WWF kriterierna i Köttguiden för bland annat klimat. Konventionell svensk kyckling hamnade då på rött ljus, medan den Krav-märkta fick grönt ljus. Efter en ny livscykelanalys tar WWF nu bort rödmarkeringen för svensk kyckling.

Den nya livscykelanalysen, som branchorganisationen Svensk Fågel lät göra under 2022 via forskningsinstitutet RISE, är baserad på uppdaterade data från svensk kycklingproduktion och den visar på lägre klimatpåverkan än den som WWF tidigare baserat sin bedömning på. WWF har därför uppdaterat resultatet för den vanliga svenska kycklingen i Köttguiden och tagit bort den tidigare rödmarkeringen.

– Detta är givetvis bra nyheter. Vi blev helt ärligt förvånande över rödmarkeringen och ifrågasatte den, med tanke på att kyckling som produkt har 90 procent mindre klimatpåverkan jämfört med rött kött, samtidigt som vi internt och hela branschen gjort ett omfattande arbete med att minska vår klimatpåverkan, säger Janneke Wackerberg, kommunikation- och hållbarhetschef på Kronfågel.

Svensk konventionell kyckling får nu gult ljus i Köttguiden, eftersom det röda ljuset gällande djurvälfärd kvarstår för all svensk kyckling utom den Krav-märkta.

– Först vill jag säga att vi är mycket glada att kycklingbranschen delat med sig av sin data. Transparens är en viktig hållbarhetsfråga och med den nya rapporten har kunskapen om kycklingproduktionen ökat på flera sätt, säger Anna Richert, senior matexpert på Världsnaturfonden WWF.

WWF:s djurvälfärdskriterium ställer krav på att kycklingproducenterna använder raser som växer långsammare.

–  Det finns ett ökat intresse bland livsmedelskedjor och restauranger att köpa kyckling som inte är framavlad för att växa så snabbt som möjligt, så vi hoppas att marknaden kommer att driva på en förändring här, säger Anna Richert.

Fakta Köttguiden:
Köttguiden granskar olika köttslag, ost och ägg utifrån fem kriterier: biologisk mångfald, klimat, kemiska bekämpningsmedel, djurvälfärd och antibiotika. Svensk vanlig kyckling får grönt ljus för klimat och rött ljus för djurvälfärd. Den sammanvägda bedömningen ger gult ljus.

Klimatkriteriet
I Köttguiden bedöms klimatpåverkan i kilo koldioxidekvivalenter (CO2e) per kilo produkt. De olika gränserna är satta för att kunna skilja ut mer klimatbelastande köttslag från de med mindre påverkan. Gränsen mellan grönt och gult ljus ligger på 3 kg CO2e per kg benfritt kött.

Djurvälfärdskriteriet
Djurvälfärd bedöms inom tre områden: frihet från smärta, god stallmiljö och skötsel samt utevistelse, som inkluderar bete eller möjligheten att picka eller böka. Inom varje övergripande område finns olika kriterier som rör respektive djurslag. Inom området frihet från smärta bedöms bland annat risken för benskador som resultat av användningen av snabbväxande raser.

Läs vidare

Shoan Etemadi blir ny vd för Hemköpskedjan

Hemköpskedjans nuvarande vice vd och försäljningschef Shoan Etemadi har rekryterats som vd för Hemköpskedjan.
axfood

Låg kunskap om spillvärme i livsmedelsindustrin

Det finns ett stort kunskapsglapp om energieffektivisering hos hållbarhetschefer inom livsmedelsindustrin, enligt en ny rapport.
Jesper_Wiren01

Marabous nya produktionslinje invigd

Cirka 200 miljoner kronor har investerats i den nya produktionslinjen i Upplands Väsby, som är en av de största för chokladkakor i världen.
2(1)

Svenskarna fikar för fullt, men oroar sig för kaffets framtid

2023 handlade svenskarna kaffe, te och kakao för nära 7 miljarder kronor. Samtidigt oroar sig var fjärde svensk för att det ska bli svårare att få tag på kaffe i framtiden.
fikarapporten 2024

Senaste nytt

Shoan Etemadi blir ny vd för Hemköpskedjan

Hemköpskedjans nuvarande vice vd och försäljningschef Shoan Etemadi har rekryterats som vd för Hemköpskedjan.
axfood

Låg kunskap om spillvärme i livsmedelsindustrin

Det finns ett stort kunskapsglapp om energieffektivisering hos hållbarhetschefer inom livsmedelsindustrin, enligt en ny rapport.
Jesper_Wiren01

Oddlygood lanserar iskaffe i två smaker

Havredrycken Oddlygood Ice Ice Coffee kommer i smakerna Original och Caramel.
IceIce

Marabous nya produktionslinje invigd

Cirka 200 miljoner kronor har investerats i den nya produktionslinjen i Upplands Väsby, som är en av de största för chokladkakor i världen.
2(1)