Icas framtidsrapport 2023: Kommunikationsskiftet

PUBLICERAD: 21 april 2023
UPPDATERAD: 27 april
Foto: Ica

Icas framtidsrapport 2023 har fokus på kommunikation och marknadsföring. I rapporten undersöks bland annat AI, teknik som härmar våra sinnen, en framväxt av nya affärsmodeller samt hur framtidens hållbarhetsarbete ser ut.

För sjunde året i rad publicerar Ica sin framtidsrapport. Årets rapport, Kommunikationsskiftet, fokuserar på vad som kommer att forma framtidens kommunikation och teknik, vilka omvärldsförändringar som driver den och hur den kommer att ta sig uttryck 10 år framåt.

– Vi står inför ett paradigmskifte inom området för kommunikation och marknadsföring och framtiden bär med sig nya tekniska innovationer. De senaste månadernas snabba utveckling inom AI kommer få stor påverkan på hur vi kommunicerar, men också på samhället i stort. De tekniska lösningar som anas runt hörnet innebär ännu större möjligheter, och med det ett stort ansvar att använda tekniken på ett klokt sätt. Det är med stor nyfikenhet som vi genom  rapporten närmar oss vad det kan innebära för oss, men framför allt för våra kunder och vår omvärld, säger Nina Jönsson, vd för Ica Gruppen.

Drygt åtta av tio svenskar (84%) tror, liksom experterna, att tekniken kommer att vara än mer integrerad i vardagen inom en snar framtid. Tekniken kommer dock bara att implementeras i den takt som den efterfrågas av allmänheten.

Företag som har tillgång till data kan förutsäga sin kunders beteenden och därmed leverera produkter som skapar värde för kunderna. Icas undersökning visar dock att kundernas inställning till datadelning kan vara en knäckfråga i framtiden.

– Bara hälften av svenskarna känner sig välinformerade om vilken data de lämnar ifrån sig – och endast tre procent är öppna för att dela sin data oavsett vad den används till, medan fyra av tio är öppna för att dela data om den används till goda syften, som att minska matsvinn eller skapa precision i hur mycket kläder, konsumtionsvaror och mat vi behöver. Från att många företag sett en digital närvaro som ett komplement till befintlig affär, så kommer vi i framtiden se en mycket högre grad av innovation och nya affärsmodeller som utgår från data, och faktiskt relevans och nytta för kunderna, säger Ann-Katrin Tottie, framtidsanalytiker på Ica.

Företag måste kommunicera sitt hållbarhetsarbete om de inte vill försvaga sitt varumärke. Icas studie visar att drygt fyra av tio (44%) får en mer negativ bild av varumärken som inte kommunicerar kring hållbarhet. Samtidigt kommer AI i framtiden att kunna hjälpa konsumenten att utvärdera och välja mer hållbara produkter, vilket ställer förnyade krav på ännu större transparens och kommunikation från företagens sida.

Undersökningen är genomförd via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel. 1 237 intervjuer genomfördes i december 2022.

Icas Framtidsrapport ”Kommunikationsskiftet” finns i sin helhet här

Läs vidare

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado

Framtidsgården Viken ska bana väg för framtidens jordbruk

Lantmännen ska tillsammans med Arla utveckla framtidens mjölkproduktion på Framtidsgården Viken.
kor

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado