Rapport: Så kan Sveriges livsmedelsberedskap stärkas

PUBLICERAD: 18 april 2023
UPPDATERAD: 20 april
Foto: Henrik Nilsson

Konsultföretaget Macklean har tagit fram en rapport som pekar på hur den svenska jordbruks- och livsmedelssektorn kan säkerställa livsmedelsberedskapen i händelse av kris eller krig.

Rapporten föreslår nio punkter för att skapa en robust livsmedelsvärdekedja – från jordbruket till dagligvaruhandeln. Där betonas vikten av att upprätthålla en fungerande produktion och ett fungerande flöde genom hela värdekedjan, att nyttja befintliga anläggningar och strukturer för att utöka den samlade lagringsförmågan samt att öppna upp för ökat samarbete mellan olika företag och aktörer. Rapporten understryker även betydelsen av att etablera inhemsk produktion av mineralgödsel och biodrivmedel för att minska importberoendet.

Lantmännen ställer sig bakom förslagen i rapporten och ser den som ett viktigt bidrag till arbetet med att stärka Sveriges livsmedelsberedskap.

– Rapporten föreslår flera viktiga åtgärder för att säkra Sveriges livsmedelsförsörjning, bland annat att nyttja befintliga strukturer inom livsmedelskedjan och att öka samarbetet mellan dess aktörer för att skapa ökad lagringskapacitet av insatsvaror och jordbruksprodukter. Dessa med flera åtgärder skulle stärka den svenska beredskapen, säger Per Arfvidsson, vice vd och CTO, Lantmännen.

Rapporten är beställd av Lantmännen och LRF och går att ta del av i sin helhet här

Läs vidare

Ny färdplan ska förena svenska livsmedelsföretag

”Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja” är en gemensam agenda för hela livsmedelsbranschen.
wwf

Arla kampanjar för fler hemsläp

Arla lanserar kampanjen ”Hemsläp” för att få fler restauranggäster att ta med sin överblivna mat hem.
Arla_Foodiebag_Webb_1

Cirkulär förpackningslösning testas på Circle K

Circle K testar ett cirkulärt system, där kunderna erbjuds att låna matlådor och muggar för sin takeaway-mat.
DSC_2106HR (4)

Spendrups ska börja återvinna kolsyra

Spendrups investerar 23 miljoner kronor i en anläggning för återvinning av kolsyra.
Bild på kolsyreanläggning till prm 230206

Senaste nytt

Ny färdplan ska förena svenska livsmedelsföretag

”Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja” är en gemensam agenda för hela livsmedelsbranschen.
wwf

Arla kampanjar för fler hemsläp

Arla lanserar kampanjen ”Hemsläp” för att få fler restauranggäster att ta med sin överblivna mat hem.
Arla_Foodiebag_Webb_1

Cirkulär förpackningslösning testas på Circle K

Circle K testar ett cirkulärt system, där kunderna erbjuds att låna matlådor och muggar för sin takeaway-mat.
DSC_2106HR (4)

Spendrups ska börja återvinna kolsyra

Spendrups investerar 23 miljoner kronor i en anläggning för återvinning av kolsyra.
Bild på kolsyreanläggning till prm 230206