Dystert läge för svensk livsmedelsindustri

PUBLICERAD: 24 augusti 2023
UPPDATERAD: 24 augusti
Kronans skräpstatus och extremvädrets konsekvenser bidrar till att hålla uppe producenternas kostnader, enligt Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal. Foto: Pressbild

Det redan dystra läget för svenska livsmedelsproducenter förvärras av en rekordsvag krona och det extrema vädret. Utifrån ett kostnadsperspektiv finns det väldigt lite som talar för en bred och ihållande sänkning av livsmedelspriserna, det framgår av Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för andra kvartalet.

Minskad försäljning fyra kvartal i följd, sex kvartal med minskad lönsamhet och fortsatta kostnadsökningar – ett dystert läge för svenska livsmedelsproducenter, konstaterar Livsmedelsföretagen.

Försäljningen av svenskproducerade livsmedel landade under årets andra kvartal på index 29 Det är den näst svagaste volymutvecklingen som har uppmätts under de 14 år som bransch- och arbetsgivarorganisationen har samlat in data från sina medlemsföretag

Enligt Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen, finns det väldigt lite som talar för en bred och ihållande sänkning av livsmedelspriserna.

– Min bedömning är att de högre prisnivåerna vi nu upplever håller i sig tills vidare.

På kostnadssidan rapporterar medlemsföretagen om prisökningar över hela linjen. Allra tydligast var prisökningarna på inköp av råvara/insatsvara.

– Bränder och torka i södra Europa och torka på försommaren och blöta på sensommaren i Sverige har påverkat utbud och pris på stora delar av centrala livsmedelsråvaror för perioden april-juni. Facit för årets skördar kommer först senare, men mycket talar för att prisnivåerna kommer att ligga kvar på historiskt höga nivåer, säger Carl Eckerdal.

– Ett alltmer extremt väder och en fortsatt växande global befolkning är två makrotrender som kommer att hålla uppe kostnaderna på livsmedelsråvara även på längre sikt. För svensk del förvärras situationen av kronans ständigt minskande värde. Under de här förutsättningarna ser jag det som osannolikt att livsmedelspriserna ska sjunka tillbaka till nivåerna som förelåg innan Rysslands invasion av Ukraina eller än mindre innan pandemin.

Drygt 7 av 10 medlemsföretag anger att den svaga svenska kronan påverkar företaget negativt eller mycket negativt. Uppemot 70-80 procent av företagens produktionskostnader påverkas direkt eller indirekt av kronans utveckling.

– Man hade möjligtvis kunnat tänka sig att nackdelarna med den svaga kronan på hemmaplan skulle kompenseras av fördelar på exportmarknaden. Men så verkar tyvärr inte vara fallet. 60 procent av våra exporterande medlemmar upplever inte att kronans låga värde har bidragit positivt till försäljningen på exportmarknaden under det senaste året. Exporten fortsatte också att minska under andra kvartalet i år, säger Carl Eckerdal.

Läs hela konjunkturbrevet här

Läs vidare

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado

Framtidsgården Viken ska bana väg för framtidens jordbruk

Lantmännen ska tillsammans med Arla utveckla framtidens mjölkproduktion på Framtidsgården Viken.
kor

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado