Dystert läge för svensk livsmedelsindustri

PUBLICERAD: 24 augusti 2023
UPPDATERAD: 24 augusti
Kronans skräpstatus och extremvädrets konsekvenser bidrar till att hålla uppe producenternas kostnader, enligt Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal. Foto: Pressbild

Det redan dystra läget för svenska livsmedelsproducenter förvärras av en rekordsvag krona och det extrema vädret. Utifrån ett kostnadsperspektiv finns det väldigt lite som talar för en bred och ihållande sänkning av livsmedelspriserna, det framgår av Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för andra kvartalet.

Minskad försäljning fyra kvartal i följd, sex kvartal med minskad lönsamhet och fortsatta kostnadsökningar – ett dystert läge för svenska livsmedelsproducenter, konstaterar Livsmedelsföretagen.

Försäljningen av svenskproducerade livsmedel landade under årets andra kvartal på index 29 Det är den näst svagaste volymutvecklingen som har uppmätts under de 14 år som bransch- och arbetsgivarorganisationen har samlat in data från sina medlemsföretag

Enligt Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen, finns det väldigt lite som talar för en bred och ihållande sänkning av livsmedelspriserna.

– Min bedömning är att de högre prisnivåerna vi nu upplever håller i sig tills vidare.

På kostnadssidan rapporterar medlemsföretagen om prisökningar över hela linjen. Allra tydligast var prisökningarna på inköp av råvara/insatsvara.

– Bränder och torka i södra Europa och torka på försommaren och blöta på sensommaren i Sverige har påverkat utbud och pris på stora delar av centrala livsmedelsråvaror för perioden april-juni. Facit för årets skördar kommer först senare, men mycket talar för att prisnivåerna kommer att ligga kvar på historiskt höga nivåer, säger Carl Eckerdal.

– Ett alltmer extremt väder och en fortsatt växande global befolkning är två makrotrender som kommer att hålla uppe kostnaderna på livsmedelsråvara även på längre sikt. För svensk del förvärras situationen av kronans ständigt minskande värde. Under de här förutsättningarna ser jag det som osannolikt att livsmedelspriserna ska sjunka tillbaka till nivåerna som förelåg innan Rysslands invasion av Ukraina eller än mindre innan pandemin.

Drygt 7 av 10 medlemsföretag anger att den svaga svenska kronan påverkar företaget negativt eller mycket negativt. Uppemot 70-80 procent av företagens produktionskostnader påverkas direkt eller indirekt av kronans utveckling.

– Man hade möjligtvis kunnat tänka sig att nackdelarna med den svaga kronan på hemmaplan skulle kompenseras av fördelar på exportmarknaden. Men så verkar tyvärr inte vara fallet. 60 procent av våra exporterande medlemmar upplever inte att kronans låga värde har bidragit positivt till försäljningen på exportmarknaden under det senaste året. Exporten fortsatte också att minska under andra kvartalet i år, säger Carl Eckerdal.

Läs hela konjunkturbrevet här

Läs vidare

Livsmedelsindustrins viktigaste frågor inför EU-valet

Livsmedelsföretagen har tagit fram ett valmanifest med branschens fem viktigaste frågor inför EU-valet den 9 juni.
Livsmedelsforetagen_EU-val_Valmanifest_Livsmedelsproduktion_2024

Lantmännen fortsätter investera i spannmålsexporten

Lantmännen har investerat cirka 100 miljoner kronor i hamnanläggningen för spannmålsexport på Djurön utanför Norrköping.
djurön

Ny databas visar vilka livsmedel som kommunerna köper

Jordbruksverket har samlat in statistik över kommunernas livsmedelsinköp i SILO-databasen.
elever_buffe_fotoMATtanken

Marine Stewardship Council har en ny Sverigechef

Den 1 april tog Carl Dahlman Olofsson över som Sverigechef för Marine Stewardship Council, MSC.
carl-dahlman

Senaste nytt

Livsmedelsindustrins viktigaste frågor inför EU-valet

Livsmedelsföretagen har tagit fram ett valmanifest med branschens fem viktigaste frågor inför EU-valet den 9 juni.
Livsmedelsforetagen_EU-val_Valmanifest_Livsmedelsproduktion_2024

Lantmännen fortsätter investera i spannmålsexporten

Lantmännen har investerat cirka 100 miljoner kronor i hamnanläggningen för spannmålsexport på Djurön utanför Norrköping.
djurön

Ny databas visar vilka livsmedel som kommunerna köper

Jordbruksverket har samlat in statistik över kommunernas livsmedelsinköp i SILO-databasen.
elever_buffe_fotoMATtanken

Marine Stewardship Council har en ny Sverigechef

Den 1 april tog Carl Dahlman Olofsson över som Sverigechef för Marine Stewardship Council, MSC.
carl-dahlman