Stort volymtapp för svenska livsmedelsproducenter

PUBLICERAD: 15 maj 2023
UPPDATERAD: 17 maj
Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen, konstaterar att svenska livsmedelsproducenter aldrig har sett sin försäljning minska så mycket som under Q1 2023. Foto: Pressbild

Svenska livsmedelsföretag har aldrig sett sin försäljning minska så mycket som nu. Nio av tio företag hade inte uppnått kostnadsökningstäckning per den sista mars. Vart tredje företag har dragit ned på personal och hälften planerar att göra det under Q2. Det visar Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för Q1 2023.

Under de senaste tre kvartalen har den svenska livsmedelsindustrins försäljningsvolymer minskat i takt med att konsumenterna i allt högre grad väljer lågprisalternativ. Med ett indexvärde på 28 (index 50 = oförändrat) var volymutvecklingen under Q1 2023 den svagaste någonsin under tidsseriens fjortonåriga historia.

Kostnaderna för råvaruinköp, energi och transporter fortsatte att öka, men livsmedelsproducenterna tror att kostnadsökningarna på råvara och energi avstannar under Q2. Det är en av få ljuspunkter bland enkätsvaren, enligt Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal, som ändå inte ser det som sannolikt att livsmedelspriserna kommer att vända ner i närtid.

– Att döma av kostnadsutvecklingen för det svenskproducerade under Q1 2023 finns det ännu inte underlag för en sådan slutsats. Prognosmakare som försöker förutspå prisbildningen på livsmedel utifrån utvecklingen på enskilda råvarubörser och dagsfärska spotpriser har inte riktigt förstått hur producenternas verklighet ser ut. Dels så är råvaror endast en av många kostnader, dels så är många producenter och deras underleverantörer bundna i långa terminskontrakt, säger Carl Eckerdal.

– Resultatet från Q1 visar att producenterna förhoppningsvis står på toppen av kostnadsökningskrönet och att de i bästa fall kan se fram emot oförändrade eller till och med minskade kostnader. Med de långa ledtider som är kännetecknande för livsmedelskedjan är det med andra ord 3-6 månader bort att konsumentpriserna på det svenskproducerade går i samma riktning.

Det är inte bara försäljningen som fortsätter att minska. Livsmedelsproducenternas lönsamhet fortsätter också att försämras för femte kvartalet i rad, vilket har lett till att allt fler företag har dragit ner på sin personalstyrka eller planerar att göra det. Var tredje företag minskade antalet anställda under Q1 och enligt prognosen för andra kvartalet planerar närmare hälften av företagen personalnedskärningar.

Läs/ladda ner hela konjunkturbrevet för Q1 2023 här

Läs vidare

Grandiosa utmanar hämtpizzan med "hempizza"

Grandiosas nya koncept "Hela Sveriges hempizza" ska få fler att välja fryst pizza som äts nygräddad i hemmet.
GRAN 10 pack

Nu går det att panta chipspåsen och duschtvålen

Orkla Confectionery & Snacks Sverige och Orkla Care Sverige inleder ett samarbete med återvinningsappen Bower.
olw bower

Matsmart erbjuder företag att prenumerera på snacks

Matsmart lanserar prenumerationstjänsten "Sveriges smartaste fika" i tre olika storlekar för arbetsplatser med olika antal anställda.
RIKSM�TETS �PPNANDE 2018

Tetra Pak erbjuder grönt stål i sina homogenisatorer

Tetra Pak minskar sitt CO2-avtryck genom att använda Outokumpus gröna stål Circle Green i tillverkningen av homogenisatorer.
Images and videos from the 2022 photoshoot

Senaste nytt

Grandiosa utmanar hämtpizzan med "hempizza"

Grandiosas nya koncept "Hela Sveriges hempizza" ska få fler att välja fryst pizza som äts nygräddad i hemmet.
GRAN 10 pack

Nu går det att panta chipspåsen och duschtvålen

Orkla Confectionery & Snacks Sverige och Orkla Care Sverige inleder ett samarbete med återvinningsappen Bower.
olw bower

Matsmart erbjuder företag att prenumerera på snacks

Matsmart lanserar prenumerationstjänsten "Sveriges smartaste fika" i tre olika storlekar för arbetsplatser med olika antal anställda.
RIKSM�TETS �PPNANDE 2018

Danish Crown Sverige lanserar 50/50 Hybridfärs

Danish Crown Sverige ersätter hälften av nötköttet i sin nya hybridfärs med linser, palsternacka och morot.
hybridfärs