Stort volymtapp för svenska livsmedelsproducenter

PUBLICERAD: 15 maj 2023
UPPDATERAD: 17 maj
Carl Eckerdal, chefekonom på Livsmedelsföretagen, konstaterar att svenska livsmedelsproducenter aldrig har sett sin försäljning minska så mycket som under Q1 2023. Foto: Pressbild

Svenska livsmedelsföretag har aldrig sett sin försäljning minska så mycket som nu. Nio av tio företag hade inte uppnått kostnadsökningstäckning per den sista mars. Vart tredje företag har dragit ned på personal och hälften planerar att göra det under Q2. Det visar Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för Q1 2023.

Under de senaste tre kvartalen har den svenska livsmedelsindustrins försäljningsvolymer minskat i takt med att konsumenterna i allt högre grad väljer lågprisalternativ. Med ett indexvärde på 28 (index 50 = oförändrat) var volymutvecklingen under Q1 2023 den svagaste någonsin under tidsseriens fjortonåriga historia.

Kostnaderna för råvaruinköp, energi och transporter fortsatte att öka, men livsmedelsproducenterna tror att kostnadsökningarna på råvara och energi avstannar under Q2. Det är en av få ljuspunkter bland enkätsvaren, enligt Livsmedelsföretagens chefekonom Carl Eckerdal, som ändå inte ser det som sannolikt att livsmedelspriserna kommer att vända ner i närtid.

– Att döma av kostnadsutvecklingen för det svenskproducerade under Q1 2023 finns det ännu inte underlag för en sådan slutsats. Prognosmakare som försöker förutspå prisbildningen på livsmedel utifrån utvecklingen på enskilda råvarubörser och dagsfärska spotpriser har inte riktigt förstått hur producenternas verklighet ser ut. Dels så är råvaror endast en av många kostnader, dels så är många producenter och deras underleverantörer bundna i långa terminskontrakt, säger Carl Eckerdal.

– Resultatet från Q1 visar att producenterna förhoppningsvis står på toppen av kostnadsökningskrönet och att de i bästa fall kan se fram emot oförändrade eller till och med minskade kostnader. Med de långa ledtider som är kännetecknande för livsmedelskedjan är det med andra ord 3-6 månader bort att konsumentpriserna på det svenskproducerade går i samma riktning.

Det är inte bara försäljningen som fortsätter att minska. Livsmedelsproducenternas lönsamhet fortsätter också att försämras för femte kvartalet i rad, vilket har lett till att allt fler företag har dragit ner på sin personalstyrka eller planerar att göra det. Var tredje företag minskade antalet anställda under Q1 och enligt prognosen för andra kvartalet planerar närmare hälften av företagen personalnedskärningar.

Läs/ladda ner hela konjunkturbrevet för Q1 2023 här

Läs vidare

Grüne Woche 2023: Positiv respons för svenska ekoprodukter

Tyskarnas intresse för svenska ekoprodukter är fortsatt stort.
Bild1

Tetra Pak satsar på utveckling av alternativa proteiner

Tetra Paks satsning på "New Food" har fokus på fermenteringsbaserade processer i en bioreaktor.
Unknown-9

100 ton kaffe får ny förpackning

Löfbergs nya mer klimatvänliga förpackning i monolaminat är nu tillgänglig för volymprodukter.
Löfbergs förpackning

Kent Persson vald till ny ordförande för SVL

Sprit & Vinleverantörsföreningens nya ordförande har en bakgrund som partisekreterare för Moderaterna.
kent profilbild

Senaste nytt

Grüne Woche 2023: Positiv respons för svenska ekoprodukter

Tyskarnas intresse för svenska ekoprodukter är fortsatt stort.
Bild1

Tetra Pak satsar på utveckling av alternativa proteiner

Tetra Paks satsning på "New Food" har fokus på fermenteringsbaserade processer i en bioreaktor.
Unknown-9

100 ton kaffe får ny förpackning

Löfbergs nya mer klimatvänliga förpackning i monolaminat är nu tillgänglig för volymprodukter.
Löfbergs förpackning

Klimatvänligare Lome-kött lanseras på Hemköp

Lome-köttet kommer från kor som har fått ett algbaserat fodertillskott.
1*HC5saDDUmKUExa2TDomRrQ