KI-analys bekräftar det pressade läget för livsmedelsindustrin

PUBLICERAD: 20 december 2023
UPPDATERAD: 20 december
Bild: Rörelsemarginaler för leden i livsmedelskedjan ur Konjunkturinstitutets rapport ”Prissättning hos svenska företag 2023”.

Konjunkturinstitutets analys av de ökade livsmedelspriserna visar tydligt att den svenska livsmedelsindustrin inte har bidragit till omotiverade prisökningar. Det skriver Livsmedelsföretagen i en kommentar till Konjunkturinstitutets rapporter.

Konjunkturinstitutet har fått i uppdrag av regeringen att analysera prisernas utveckling i förhållande till kostnaderna inom olika branscher. Fyra specialstudier har framtagits inom ramen för uppdraget. Den 18 december släpptes fyra rapporter som, enligt Livsmedelsföretagen, bekräftar organisationens rapportering om kraftigt minskande lönsamhet inom livsmedelsindustrin.

I specialrapporten ”Prissättning hos svenska företag 2023” står bland annat:

Inom livsmedelsindustrin har såväl vinstandelen som rörelsemarginalen minskat kraftigt.”

I specialrapporten ”Utvecklingen av vinstandelar och enhetsvinster” konstaterar Konjunkturinstitutet:

Det andra kvartalet 2022 föll vinstandelen [för livsmedelsindustrin] extremt mycket och har sedan dess hoppat runt på en nivå som är mycket lägre än det historiska genomsnittet.”

– Konjunkturinstitutets analys sträcker sig till och med Q2 2023. Enligt Livsmedelsföretagens konjunkturbrev för årets tredje kvartal fortsätter utförslöpan för svensk livsmedelsindustri med både kostnadsökningar och vikande lönsamhet. Frågan är om det behövs ytterligare myndighetsrapporter som bekräftar detta innan politiken förstår det extremt allvarliga läget för svensk livsmedelsproduktion, säger Carl Eckerdal, chefekonom Livsmedelsföretagen.

– Vad Sverige och dess hårt pressade livsmedelsproducenter behöver är politiska initiativ som stärker företagens konkurrenskraft och därmed den svenska försörjningsförmågan. Tiden för ogrundat skuldbeläggande och svartmålande av en av landets viktigaste industrier måste vara över. Nu måste alla goda krafter göra vad de kan för att trygga svensk livsmedelsproduktion i en alltmer orolig omvärld.

Läs Konjunkturinstitutets rapporter här

Läs vidare

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado

Framtidsgården Viken ska bana väg för framtidens jordbruk

Lantmännen ska tillsammans med Arla utveckla framtidens mjölkproduktion på Framtidsgården Viken.
kor

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado