Fiskbranschen vill rädda julsillen och kaviarmackan

PUBLICERAD: 8 augusti 2023
UPPDATERAD: 8 augusti
Foto: Pressbild

Den europeiska fiskbranschen vill få tillgång till tullbefriad råvara från länder utanför EU genom så kallade ATQ:er. För svensk del handlar det huvudsakligen om sill samt råvaror för kaviarproduktion.

Fiskbranschens Riksförbund driver tillsammans med den europeiska fiskbranschens samarbetsorganisation AIPCE (EU Fish Processors and Traders Association) frågan om så kallade ATQ:er (Autonomous Tariff Quotas), som ger europeisk förädlingsindustri tillgång till tullbefriad råvara från länder utanför EU – även när frihandelsavtal saknas.

Behoven av råvara varierar mellan länder och regioner men för svensk del är exempelvis tillgång till sill från Atlanten och Nordsjön mycket viktig, liksom räkor med skal och torskrom för kaviarproduktion. EU:s importbehov av sill överstiger idag 50 procent av konsumtionen och de svenska fiskekvoterna skulle behöva vara cirka fyra gånger större än idag, enbart för att täcka den inhemska konservindustrins behov av råvara. Det råder alltså ingen konflikt mellan livsmedelsindustrin och den svenska fiskerinäringen i frågan kring ATQ:er, menar Fiskbranschens Riksförbund.

I ett pressmeddelande med rubriken ”Nu vill vi rädda julsillen och kaviarmackan!” skriver Fiskbranschens Riksförbund att ”frånvaro av ATQ skulle höja råvarukostnaden med minst 20 procent, redan vid gränsen, vilket i sin tur skulle hota svenska produktionsanläggningar och värdefulla arbetstillfällen i kustsamhällen”.

GD Mare (Directorate-General for Maritime Affairs and Fisheries) lägger under sommaren fram sitt förslag till EU-kommissionen kring förordningen hur ATQ:er ska upprättas och förvaltas. Så här skriver AIPCE om ATQ:ernas betydelse:

”ATQ:er är avgörande för att stimulera den ekonomiska verksamheten inom unionens sjömatsindustrier, genom att förbättra konkurrenskraften och skapa sysselsättning. Verktyget är extra viktigt i dessa tider av hög inflation och de höga priser vi ser. Tullsänkningen har en direkt inverkan på kostnaden för slutprodukten och dess överkomlighet för konsumenten. EU:s beroende av sjömatsråvaror från tredje land är ca 65 % av den sammantagna konsumtionen, och en stor del av denna råvara kommer från länder som EU inte har frihandelsavtal med. ATQ håller fiskberedningsindustrin vid liv – och håller kvar den inom EU:s gränser. Det genomsnittliga mervärdet för den importerade råvaran i Europas försörjningskedja är runt sex gånger råvarans värde. Detta mervärde och denna kvantitet är endast möjligt med en förutsägbar och tillräcklig tillgång på konkurrenskraftig råvara.”

Läs vidare

Änglamarks pastaförpackningar byter från plast till papper

Coop ska spara 300 ton plast om året genom att byta ut plasten i Änglamarks pastaförpackningar till papper.
coop

Saveggys växtbaserade barriär ska ersätta plast på gurkor

Saveggy har ingått ett partnerskap med odlarna.se inför lanseringen av sin ätbara, växtbaserade skyddsbarriär på gurkor.
abcaeec2-9b15-4924-8b2d-88cc77c7b482(1)

Axfoundation vinner Livsmedelspriset 2023

Livsmedelspriset 2023 går till Axfoundation som arbetar för ett mer hållbart samhälle.
Axfoundation_Livsmedelspriset_LivsmedelIFokus1024x768

Ny färdplan ska förena svenska livsmedelsföretag

”Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja” är en gemensam agenda för hela livsmedelsbranschen.
wwf

Senaste nytt

Änglamarks pastaförpackningar byter från plast till papper

Coop ska spara 300 ton plast om året genom att byta ut plasten i Änglamarks pastaförpackningar till papper.
coop

Svenska proteingrödor i Anammas nya baljväxtfärs

Orklas varumärke Anamma lanserar en ny baljväxtfärs med öländska och skånska gråärtor, åkerbönor och linser
Anamma_baljvaxtfars_liggande_uncropped_RGB_LZW

Saveggys växtbaserade barriär ska ersätta plast på gurkor

Saveggy har ingått ett partnerskap med odlarna.se inför lanseringen av sin ätbara, växtbaserade skyddsbarriär på gurkor.
abcaeec2-9b15-4924-8b2d-88cc77c7b482(1)

Nespresso lanserar kaffet N°20 efter 20 års utveckling

Under 20 år har Nespresso arbetat med att ta fram kaffet N°20, genom att kombinera två Arabicaplantor.
P_4454_NESPRESSO_N20_SINGLE_GLASS_BOX_CAPSUAL_KV2_v2