Lovande pilotprojekt för att minska kors metanutsläpp

PUBLICERAD: 3 maj 2023
UPPDATERAD: 11 maj
Sex svenska mjölkgårdar deltar i Arlas pilotprojekt för att minska metanutsläpp från kor. Foto: Arla.

Det metanreducerande fodertillskottet Bovaer testas i ett pilotprojekt på sex svenska mjölkgårdar. Hittills är resultaten mycket lovande, enligt Arla.

På sex Arla-gårdar runtom i Sverige testar drygt 2 500 kor Bovaer, ett fodertillskott som kan minska kornas metanutsläpp med i genomsnitt 30 procent. Så här långt är resultaten mycket positiva, rapporterar Arla i ett pressmeddelande.

– Vi vet redan att fodertillskottet reducerar utsläppen, så det här testet fokuserar mer på hur det fungerar i praktiken. Hittills är allting precis som vanligt. Djuren mår bra, mjölken smakar bra, praktiskt funkar allt bra. Men man önskar ju att man hade sett någon skillnad med blotta ögat, nu är det bara klimatet som märker av det, säger Tina Borgström, som är Arla-bonde i Ale kommun.

Runt 40 procent av mjölkgårdarnas utsläpp av växthusgaser kommer från kornas matsmältning. För att minska metanutsläppen meddelade Arla för ett år sedan att ett storskaligt pilotprojekt för att testa fodertillskottet Bovaer skulle starta i tre av kooperativets länder – Sverige, Danmark och Tyskland.

För att ha något att jämföra med under projektets gång började man i slutet av förra året att följa gårdarnas foderstater, det vill säga kombinationen av foder som ges till korna, och hur mycket foder korna äter. Pilotprojektet på de sex gårdarna pågår fram till och med maj. Under sommaren pausas testet när korna går ute på grönbete. Till hösten planerar Arla att skala upp pilotprojektet på fler gårdar.

Eftersom Bovaer behöver tillföras i djurens grovfoder kontinuerligt, är det oklart hur effekten av tillskottet är under betessäsongen. Vi skulle därför vilja titta närmare på detta, säger Jenny Hörnsten, ansvarig för hållbarhetsfrågor på Arlagårdar i Sverige.

Bovaer är det första fodertillskottet som har godkänts i EU för att minska metanutsläpp från kor och andra idisslare. Forskning visar att det inte påverkar mjölkkvaliteten eller djurens välbefinnande.

Bovaer verkar genom att hålla nere det enzym som utlöser metanproduktionen i kons matsmältningssystem. Det börjar verka omedelbart och bryts ner i föreningar som finns naturligt i kons mage. En fjärdedels tesked Bovaer, som tillsätts dagligen i varje kos foder, gör det möjligt att minska metanutsläppen med i genomsnitt 30 procent.

Läs vidare

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado

Framtidsgården Viken ska bana väg för framtidens jordbruk

Lantmännen ska tillsammans med Arla utveckla framtidens mjölkproduktion på Framtidsgården Viken.
kor

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado