Ekoförsäljningen 2022 bättre än väntat

PUBLICERAD: 17 mars 2023
UPPDATERAD: 23 mars

Ekomarknaden i Sverige växte med 2,5 procentenheter 2022, enligt Ekologiska Årsrapporten, som summerar utvecklingen för den ekologiska maten i Sverige. Andelen ekologiskt av den totala livsmedelsförsäljningen i Sverige landade på 8,2 procent.

Utvecklingen ser väldigt olika ut för de olika försäljningskanalerna. Ändrade konsumtionsvanor under pandemin och höga matpriser påverkar siffrorna allra mest.

Gårdsförsäljningen av ekologisk mat från bonde direkt till konsument har ökat med 5,9 procent under året. Den ekologiska försäljningen på Systembolaget har minskat i värde, men ekoandelen har ökat då de konventionella dryckernas andel minskat ännu mer. I offentliga kök, som skolor och sjukhus, ligger ekoandelen relativt stabilt, men försäljningsvärdet har ökat rejält. Samma utveckling har skett i privat restaurang. Ändrade konsumtionsvanor under pandemin förklarar en del av försäljningsutvecklingen.

”Trots ett krävande år ser vi att den totala ekoförsäljningen ökar något, det är positivt. Extra glädjande är att försäljningen direkt till konsument fortsätter att öka, även om det fortfarande är en mycket liten del av ekoförsäljningen”, säger Ida Lind, expert marknad och hållbarhet på Ekologiska Lantbrukarna.

Det stora tappet sker i dagligvaruhandeln, både i värde och i volym. Totalt såldes livsmedel för 309 miljarder kronor under 2022. Av detta var 19 miljarder ekologiskt, vilket ger en ekoandel på 6,1 procent (fysiska butiker och e-handel tillsammans). Den negativa försäljningsutvecklingen för ekologiska livsmedel inom handeln ger avtryck i det svenska lantbruket. En prognos fram till 2024 visar att den ekologiskt brukade jordbruksarealen år 2024 kommer vara 44 000 hektar mindre än toppåret 2019, vilket kan leda till att Sverige förlorar sin position som ett av de länder i världen som har störst andel ekologisk jordbruksareal.

”Alla har varit så upptagna av matpriserna under 2022, så fördelarna med ekologisk mat har kommit i skymundan”, menar Emma Rung, VD på Krav.

Charlotte Bladh André, VD på Organic Sweden, tror att den negativa trenden kommer att vända:

” Det är tydligt att konsumenter efterfrågar de mervärden som ekobonden skapar, såsom bättre djurvälfärd och odling utan farliga kemiska bekämpningsmedel.”

Ekologiska Årsrapporten visar även att 50 procent av eko-konsumenterna vill köpa mer ekologiskt i framtiden.

Nyckeltal ur rapporten

  • Under 2022 var andelen ekologiskt av försäljningsvärdet för livsmedel i Sverige 8,2 procent.
  • Under 2022 såldes det ekologiska livsmedel för sammanlagt 33,6 miljarder. Jämfört med 2021 är det en ökning med 2,5 procent.
  • I offentlig sektor, privata restauranger och i gårdsförsäljning ökade försäljningsvärdet under 2022.
  • Trenden för försäljningen av ekologiska livsmedel i svensk dagligvaruhandel fortsätter nedåt. Trenden förstärktes under 2022 av stigande matpriser.
  • I dagligvaruhandeln såldes det under 2022 livsmedel för 309 miljarder kronor. Av detta var 19 miljarder ekologiskt vilket ger en ekoandel på 6,1 procent.
  • Under 2022 minskade den ekologiskt brukade arealen i Sverige med ca 18 000 hektar, vilket motsvarar 3 procent.

Bakom Ekologiska Årsrapporten står Organic Sweden och Ekologiska Lantbrukarna i samarbete med Krav och Ekomatcentrum. LRF och Livsmedelsföretagen är med i referensgruppen som är knuten till rapporten.

Rapporten kan laddas ner här

Läs vidare

Ny färdplan ska förena svenska livsmedelsföretag

”Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja” är en gemensam agenda för hela livsmedelsbranschen.
wwf

Arla kampanjar för fler hemsläp

Arla lanserar kampanjen ”Hemsläp” för att få fler restauranggäster att ta med sin överblivna mat hem.
Arla_Foodiebag_Webb_1

Cirkulär förpackningslösning testas på Circle K

Circle K testar ett cirkulärt system, där kunderna erbjuds att låna matlådor och muggar för sin takeaway-mat.
DSC_2106HR (4)

Spendrups ska börja återvinna kolsyra

Spendrups investerar 23 miljoner kronor i en anläggning för återvinning av kolsyra.
Bild på kolsyreanläggning till prm 230206

Senaste nytt

Ny färdplan ska förena svenska livsmedelsföretag

”Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja” är en gemensam agenda för hela livsmedelsbranschen.
wwf

Arla kampanjar för fler hemsläp

Arla lanserar kampanjen ”Hemsläp” för att få fler restauranggäster att ta med sin överblivna mat hem.
Arla_Foodiebag_Webb_1

Cirkulär förpackningslösning testas på Circle K

Circle K testar ett cirkulärt system, där kunderna erbjuds att låna matlådor och muggar för sin takeaway-mat.
DSC_2106HR (4)

Spendrups ska börja återvinna kolsyra

Spendrups investerar 23 miljoner kronor i en anläggning för återvinning av kolsyra.
Bild på kolsyreanläggning till prm 230206