Newcastlesjuka hos värphöns i Blekinge län

PUBLICERAD: 3 februari 2023
UPPDATERAD: 21 februari

Foto: Jordbruksverket/Pixabay

Fågelsjukdomen newcastlesjuka har konstaterats på en gård med cirka 5 000 värphöns i Ronnebytrakten, Blekinge län. Det visar provresultat från Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA). Jordbruksverket har infört restriktioner i området för att undvika smittspridning. Newcastlesjuka är en allvarlig och smittsam sjukdom som drabbar fåglar. Sjukdomen är inte farlig för människor.

Den aktuella varianten av newcastlesjuka cirkulerar bland vilda duvor framförallt i södra och mellersta Sverige, men misstänks förekomma brett hos vilda fåglar.

”Virus som orsakar newcastlesjuka cirkulerar precis som fågelinfluensavirus regelbundet hos vilda fåglar. Därför är det viktigt att oavsett om man är kommersiell producent eller hobbyhönsägare vara noga med hygienrutiner och skydda sina tamfåglar från kontakt med vilda fåglar. Vi ser att de indirekta smittvägarna från vilda fåglar, deras spillning och miljön, är en viktig inkörsport för båda newcastlesjuka och fågelinfluensa, så det gäller att ha goda biosäkerhetsrutiner för personal, redskap, foder, strö med mera för att skydda sina fjäderfän”, säger Malin Grant, epidemiolog på Statens veterinärmedicinska anstalt.

Besättningen på den smittade gården har haft nedsatt äggproduktion, färgförändringar på skalen och även så kallade skinnägg, det vill säga ägg utan skal. På gården gäller tillträdesförbud och där råder särskilda restriktioner, som innebär att inga djur eller djurprodukter får lämna eller komma in till gården. Djuren kommer att avlivas och gården kommer att saneras. Jordbruksverket har inlett en smittskyddsutredning för att undersöka varifrån smittan kan ha kommit och om det finns risk för att smittan kan ha spridits vidare.

Jordbruksverket har beslutat att införa en skyddszon med tre kilometers radie kring gården och en övervakningszon med 10 kilometers radie. I skydds- och övervakningszonen gäller bland annat följande restriktioner:

•Fjäderfä och andra fåglar i fångenskap ska hållas inomhus.
•Det är förbjudet för obehöriga att gå in i djurstallar med fjäderfä och andra fåglar.
•Det är förbjudet att transportera levande fåglar (även burfåglar), kläckägg och fågelprodukter.
•Det är förbjudet att ordna utställningar och andra sammankomster med levande fåglar.
•Även inom övervakningszonen gäller förbud mot transporter och mot utställningar. Vissa fjäderfätransporter kan utföras efter tillstånd från Jordbruksverket.

Newcastlesjuka är en väldigt smittsam fjäderfäsjukdom som är anmälningspliktig. Veterinär ska alltid kontaktas om djur visar tecken på sjukdom. Alla som håller fjäderfä och andra fåglar uppmanas att vara extra vaksamma på sjukdomstecken, som kan vara:

•kraftigt sänkt äggproduktion
•ägg utan skal (så kallade hinn- eller skinnägg)
•äggskal med pigmentförändringar
•nedsatt allmäntillstånd
•ökad dödlighet
•hängande vingar, förlamade ben, vridning av nacken, kramper, cirkelgång (symtom från centrala nervsystemet)
•andningssvårigheter med eller utan hosta
•diarré

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Svenskarna nyfikna på odlat kött

Över hälften av svenskarna är öppna för att prova odlat kött, enligt en ny rapport.
CC-BY New Age Meats

Vårens nyheter från Arla

Arla lanserar flera nyheter, bland annat en laktosfri mjölkdryck med extra protein och kalcium, Yoggi med körsbärssmak och proteinrika mellanmål.
Arla Protein

Ljusare läge för svensk livsmedelsproduktion

Under årets första kvartal bröt svensk livsmedelsindustri en 18 månader lång period av minskande försäljning och lönsamhet.
carl_eckerdal_1_web

Missvisande rapportering om glasspriser

Flera medier rapporterar om ökade glasspriser, men priset på glass har inte ökat mer än vad den genomsnittliga livsmedelskassen har gjort.
10754 Ice Dream SaltKaramell