Atrias klimatmål godkända av Science Based Targets

PUBLICERAD: 9 januari 2023
UPPDATERAD: 21 februari


Atrias mål för minskade utsläpp har officiellt godkänts av initiativet Science Based Targets (SBTi). Målen baseras på Parisavtalet och syftet är att globalt begränsa uppvärmningen av jorden till 1,5 grader.

Enligt målen som SBTi har godkänt förbinder sig Atria att minska växthusgasutsläppen från den egna verksamheten (Scope 1 och 2) med 42 procent till 2030 jämfört med utsläppsnivån 2020. Vad gäller utsläpp i Scope 3 omfattar målet utsläpp från köpta varor, råvaror och tjänster. Målet för minskning av utsläpp i Scope 3 är 20 procent per processat ton kött till 2030.

Den viktigaste åtgärden för att minska koldioxidutsläppen i Scope 1 och 2 är att ersätta fossila bränslen med förnybar energi. Exempel på detta är att öka användningen av vindkraft och solenergi vid Atria Finlands produktionsanläggningar, ersätta fossila bränslen med biobaserade bränslen i Atria Swedens produktion och att öka användningen av förnybar energi hos Atria Danmark och Estland.

Miljöpåverkan under Atrias produkters livscykel koncentreras till produkternas främsta råvara, det vill säga kött. Primärproduktionen har därmed en nyckelroll för minskningen av utsläpp i Scope 3. Det är avgörande att fortsätta och fördjupa det redan 120-åriga samarbetet med köttproducenterna. Atrias mål är att betydligt minska den industriella produktionens energiförbrukning och koldioxidutsläpp och att dessutom utveckla en hållbar köttproduktion tillsammans med avtalsproducenterna.

”Atria är ett ledande företag inom hållbar livsmedelsproduktion i Nordeuropa. Vi har tagit vårt ansvar under årens lopp och löst stora utmaningar. Vi vill säkerställa människornas välmående och en ren livsmedelsproduktion. Vi har framgångsrikt arbetat för det här i årtionden – och kommer att fortsätta göra det. Våra vetenskapsbaserade mål som nu har godkänts visar på vårt engagemang i att minska utsläppen”, säger Atrias hållbarhetschef Merja Leino.

Vetenskapsbaserade klimatmål (SBT) är ett gemensamt projekt mellan CDP (the Carbon Disclosure Project), FN:s hållbarhetsnätverk för företag (UN Global Compact), världsresursinstitutet WRI (World Resources Institute) och WWF (World Wide Fund for Nature). Klimatmålen utgår ifrån en vetenskaplig beräkningsmetod med vilken man säkerställer att företagens mål motsvarar målen i Parisavtalet.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Ihållande lågpristrend och hårdnande EMV-konkurrens

En stark efterfrågan på lågprisalternativ och EMV är de konsumenttrender som just nu påverkar den svenska livsmedelsproduktionen allra mest.
Carl Eckerdal_kundvagnar_pengar_Livsmedelsforetagen

Stor minskning av tillsatt socker i läsk

Dryckesbranschen har minskat det tillsatta sockret i läsksortimentet med 28 procent på fyra år.
Sveriges_Bryggerier_sockerreduktion_900209858

CandyKing presenterar vårens lösgodisnyheter

CandyKings vårnyheter består av sex nya lösgodisbitar, bland annat Center i en ny modern twist och Salta Diamanter.
CK_Vårnyheter_LU_Liggande

Atria köper Gooh av Lantmännen Cerealia

Lantmännen Cerealia avyttrar affärsområdet färdigrätter med varumärket Gooh.
Gooh! Vego samligsbild_Print 3500x2623