Satsning på preventiv hälsa genom mat

PUBLICERAD: 22 november 2022
UPPDATERAD: 21 februari


Vinnovas satsning ”Ett nytt recept för matsystemet” samlar aktörer som vill bidra till ett hållbart och konkurrenskraftigt matsystem. Fem spetsområden har pekats ut och ett av dessa, Preventiv hälsa genom mat, leds av Livsmedelsakademin under det kommande året.

Vinnovas satsning ”Ett nytt recept för matsystemet” är en långsiktig insats för att möta de system- och policyutmaningar som hindrar innovation och omställning på matområdet. Fem spetsområden har pekats ut med potential att radikalt förbättra matsystemet:

  1. Regenerativ, resilient och naturpositiv matproduktion
  2. Proteinskiftet
  3. Food tech för framtidens mat
  4. Hållbara matvanor hos unga
  5. Preventiv hälsa genom mat

Livsmedelsakademin har valts ut till att leda området kring Preventiv hälsa genom mat. Under det kommande året kommer Livsmedelsakademin tillsammans med sina samverkanspartners Charlmers, Dietisternas riksförbund, Föreningen Frisk Mat, Hidden in Grains, Lunds universitet, Sveriges Stadsmissioner, Tomelilla kommun, Örebro universitet och Kostfonden att identifiera mål och bygga kapacitet för att skapa en långsiktig innovationsmiljö kring temat.

Preventiv hälsa genom mat fokuserar på hur vi arbetar med hälsofrågor kopplade till mat i Sverige och vilken påverkan maten har på hälsan. Visionen är att kopplingen mellan mat och hälsa i framtiden är självklar och en del av den preventiva hälsovården.

Den som är intresserad av ämnet och vill vara med och bidra kan kontakta: Douglas Almquist eller Amanda Allvin på Livsmedelsakademin.

Om satsningen ”Ett nytt recept för matsystemet”:
Forskningen är tydlig och branschen enig om att matsystemet behöver transformeras för att vårda både miljön och människors hälsa, samtidigt som det försörjer oss med mat, jobb och livskvalitet. Vinnovas insats Ett nytt recept för matsystemet ska bidra till att nyckelaktörer tillsammans bygger kapacitet och förutsättningar för innovation och hållbarhet i den svenska livsmedelskedjan.”

Läs mer om ”Ett nytt recept för matsystemet” här

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Anamma vill knuffa köttätare i en grönare riktning

Anamma lanserar köttavdraget, som innebär att den som har köpt kött kan använda kvittot för att få ett avdrag på vegoprodukter.
Köttavdraget

Fermentering ska ge nya hållbara råvaror

Greenfood och Tekinn undersöker hur svinn och rester kan omvandlas till ätbara råvaror med hjälp av fermentering.
8ebf740ccd2aa56f_org

Axfood förvärvar hela City Gross

Bergendahlskoncernen säljer resten av City Gross till Axfood. Köpeskillingen uppgår till 2 miljarder kronor.
803c6e3f4e727c16_org

Atria minskar sitt matsvinn med Matmissionen

Atria har tecknat ett donatoravtal med Matmissionen. Genom samarbetet kan Atria minska sitt matsvinn och samtidigt stödja Matmissionens arbete.
Matmissionen i Jakobsberg öppnar i april 2020.