Livsmedelskontrollen tillbaka på en mer normal nivå

PUBLICERAD: 10 oktober 2022
UPPDATERAD: 21 februari

2021 genomfördes färre livsmedelskontroller inom primärproduktionen än året innan – endast 72 procent av de planerade kontrollerna genomfördes. Foto: Carina Malm

Livsmedelskontrollen är till stora delar tillbaka på en normal nivå igen efter en nedgång i antalet kontroller under den tid då covid-19 påverkade Sverige som mest. Antalet kontroller har ökat och livsmedelskontrollen i alla dess led har i stora delar fungerat väl under år 2021 – men på flera områden finns brister.

”Det är positivt att det skett en återhämtning i livsmedelskontrollen. Särskilt viktigt är det att högriskanläggningarna nu kontrolleras i större omfattning än 2020”, säger Cecilia Svärd, chef för Livsmedelsverkets utvärderingsavdelning.

Rapporten Sveriges livsmedelskontroll 2021 visar att det finns områden inom livsmedelskontrollen som kan förbättras. I primärproduktionen, det vill säga främst odling och djuruppfödning, så når inte länsstyrelserna upp till målet med 1 000 genomförda kontroller. År 2021 genomfördes endast 72 procent av dessa kontroller, en minskning jämfört med året innan då 78 procent av de planerade kontrollerna genomfördes.

”Eftersom kontrollfrekvensen är låg i primärproduktion, är det viktigt att de planerade kontrollerna verkligen genomförs”, säger Cecilia Svärd.

I den kommunala livsmedelskontrollen finns fortsatt stora skillnader i hur ofta kontroller genomförs och hur upptäckta brister hos livsmedelsföretag, producenter och distributörer hanteras av kommunerna. Det finns även kommuner som finansierar sin livsmedelskontroll på fel sätt.

För livsmedelskontrollen finns en nationell plan, kallad Sveriges nationella kontrollplan för livsmedelskedjan. I kontrollplanen finns operativa mål som bland annat anger hur många kontroller som ska göras på vissa utvalda områden.

”Påfallande många av de operativa målen i den nationella kontrollplanen är långt ifrån att uppfyllas. Detta innebär att det finns en risk att flera av målen inte kommer att nås under år 2022”, säger Cecilia Svärd.

Kontrollen av livsmedel och livsmedelsföretag utförs av flera olika myndigheter. Dessa är Livsmedelsverket, länsstyrelser, kommunala kontrollmyndigheter och Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM). Kontrollen som utförs av FIHM redovisas inte i rapporten.

Rapporten Sveriges livsmedelskontroll 2021 kan laddas ner här

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Lantmännen först med storskalig fossilfri livsmedelsproduktion

Lantmännen blir först i världen att i år genomföra en fossilfri produktion av livsmedel i stor skala.
Drönarbild över öppna landskap

Han går från Oatly till The Green Dairy

Johan Girdo, operativ chef för Oatly i Europa, Mellanöstern och Afrika, har utsetts till ny vd i The Green Dairy.
Johan_Girdo_0001

Så ska arbetet mot livsmedelsfusk stärkas

Regeringens utredning för att stärka arbetet mot livsmedelsfusk föreslår att en "Fuskenhet" inrättas på Livsmedelsverket .
av4r5856-scaled

Konsumenterna över lag nöjda med svenska matbutiker

Svenska konsumenter är generellt ganska nöjda med sina matbutiker, trots stigande priser.
Woman checking the grocery receipt