Val 2022: Så tycker partierna i viktiga livsmedelsfrågor

PUBLICERAD: 7 september 2022
UPPDATERAD: 21 februari

Riksdagspartiernas svar på Livsmedelsföretagens enkät kommenteras av Jimmy Sandell, kommunikations- och näringspolitisk chef, på bilden.

För att känna riksdagspartierna på pulsen inför valet har Livsmedelsföretagen bett riksdagspartierna att svara på en enkät med 26 påståenden om bland annat livsmedelsstrategin, dagligvarumarknaden, livsmedelsexport, punktskatter, EU-engagemang och offentliga måltider.

Den som letar i valmanifesten efter en genomtänkt och tydligt formulerad livsmedelspolitik lär – med några få undantag – bli besviken, konstaterar Livsmedelsföretagen.

”Det är ju direkt orimligt att be väljarna ta ställning i ett riksdagsval utan att veta hur partierna tycker och tänker kring centrala frågor för Sveriges tredje största industri, livsmedelsindustrin. Genom vår valmatris tycker jag att man får en bra bild av vilken sorts livsmedelspolitik de olika partierna vill bedriva. Det finns flera områden med potential för blocköverskridande samarbeten, till exempel när det gäller livsmedelsstrategin, offentliga måltider och dagligvarumarknaden. Och kanske kan behovet av livsmedelsutbildningar bryta isen mellan C och V”, säger Jimmy Sandell, kommunikations- och näringspolitisk chef på Livsmedelsföretagen.

Alla riksdagspartier utom Liberalerna svarade på enkäten. Här nedan kommenterar Jimmy Sandell partiernas svar kring några särskilt viktiga frågor:

Påstående: Den nationella livsmedelsstrategin behöver uppdateras med ökat fokus på krisberedskap och försörjningsförmåga

”Glädjande nog håller alla partier med. Den nuvarande strategin från 2017 togs fram för en annan tid med helt andra sorters utmaningar. Vi behöver en strategi som fokuserar på att kris- och framtidssäkra den svenska livsmedelsproduktionen. Nu är det dags att gå från ord till handling.”

Påstående: Punktskatter på livsmedel är ett bra verktyg för att förbättra folkhälsan

”Både höger och vänster har förstått att punktskatter inte är rätt sätt att förbättra den svenska folkhälsan. Det som behövs är breda insatser från många aktörer, inte minst när det gäller att informera och upplysa om betydelsen av sunda levnadsvanor, varierad kost och rörelse i alla åldrar.”

Påstående: Internationell handel är viktigt för Sveriges och världens livsmedelsförsörjning

”Stor enighet här bland partierna. Inget är svenskare än svenskt kaffe, men det blir inget svenskt kaffe utan importerade kaffebönor. Självklart måste vi bygga upp vår egen kapacitet, inte minst kring insatsvaror som gödsel och drivmedel. Men vi får inte en bättre försörjningsförmåga genom protektionism eller genom att stirra oss blinda på olika procentsatser av självförsörjning.”

Påstående: Det är problematiskt att tre livsmedelskedjor kontrollerar 90 % av den svenska dagligvarumarknaden

”Sverige har EU:s mest koncentrerade dagligvaruhandel. De tre största livsmedelskedjorna har en oproportionerligt stor makt och partierna verkar också ha insett detta. UTP-lagen är ett viktigt verktyg men sannolikt kommer det krävas fler insatser för att vi ska få en sund och rättvis livsmedelsmarknad.”

Påstående: Sverige bör kraftigt öka antalet utlandsplacerade livsmedelsråd (dvs lantbruksråd som är specialiserade på livsmedelsexport)

”Här blev vi faktiskt besvikna på partierna. (S) och (M) kunde inte ens svara på frågan. En av våra främsta konkurrenter, Irland, har över 50 livsmedelsråd. Vi har fem. Svenska politiker har tyvärr fortsatt för lågt engagemang och för liten förståelse för vad som krävs för att svenska livsmedel ska erövra världen.”

Påstående: Alla offentliga måltider bör huvudsakligen bestå av svenskproducerade livsmedel

”Det här var lika intressant som det var glädjande. Alla partierna håller med, men hur når vi dit? Är det ens möjligt med den nuvarande EU-lagstiftningen? Vi ser fram emot att jobba vidare med politiken här.”

Påstående: Sverige bör verka för att häva EU:s snusexportförbud

”Kanske den tydligaste politiska skiljelinjen. (S), (V) och (MP) instämmer inte alls, övriga partier instämmer helt. Snuset har inte bara en enorm exportpotential, det skulle även kunna bidra till att kraftigt förbättra den europeiska folkhälsan genom att få fler att sluta röka. Vi hoppas att få med oss alla partier på den här frågan.”

Lä hela enkäten här

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado