Kronfågels produkter klimatcertifieras av Carbon Trust

PUBLICERAD: 18 augusti 2022
UPPDATERAD: 21 februari

Foto: Stellan Stephenson

Den oberoende organisationen the Carbon Trust har gjort heltäckande beräkningar av koldioxidavtrycket hos de flesta av Kronfågels produkter som nu certifieras. Den största klimatutmaningen utgörs av sojan i kycklingfodret.

2021 skrev Kronfågel under Science Based Targets-initiativet. Det innebär bland annat att bolaget åtar sig att följa Parisavtalet avseende koldioxidutsläpp. Som ett första steg har Kronfågel låtit en extern organisationen, the Carbon Trust, göra en heltäckande beräkning av koldioxidavtrycket för nästan alla bolagets produkter, 70 stycken.

Koldioxiddata för hela kedjan har mätts och följts upp regelbundet – från skogsavverkningen som sker för att odla sojan i kycklingarnas foder, till paketering, transport till butikerna och tillagning av kycklingen. Resultaten är nu certifierade av the Carbon Trust och blir avgörande för Kronfågels fortsatta klimatarbete.

”Nu vet vi hur klimatavtrycket i vår värdekedja ser ut på detaljnivå och var vi ska fokusera våra åtgärder. Vi har också kommit långt med de hållbarhetsmål som vi tidigare har satt upp. Bland annat vad gäller transporter där vi nu börjar närma oss hundra procent fossilfrihet i Sverige”, säger Ida Ljungkvist, hållbarhetschef på Kronfågels ägarbolag Scandi Standard.

Kronfågels och the Carbon Trusts resultat går i linje med en ny livscykelanalys gjord av det statliga forskningsinstitutet RISE som presenterades den 16 augusti (se livsmedelsnyheter.se). Den visar att svensk kyckling har minskat sitt klimatavtryck med en femtedel på drygt tio år. Enligt RISE är de viktigaste anledningarna att branschen har optimerat fodret, ställt om till mer grön energi och att man använder hela kycklingen utan spill.

Enligt RISE-rapporten bidrar slakteriernas direkta verksamhet bara till tre gram koldioxidutsläpp per kilo kyckling, eller 1,4 procent, av produkternas totala klimatpåverkan. En slutsats i både Kronfågels och RISEs analys är att sojan i kycklingfodret står för den enskilt största klimatpåverkan. Kronfågel ställer krav på spårbarhet och ansvarsfull sojaproduktion, men målet är att minska och ersätta den importerade sojan med andra, lokala proteinkällor. Kronfågels ägarbolag Scandi Standard driver ett projekt tillsammans med foderspecialister för att ta fram nya foder där sojan med lovande resultat har ersatts av lokalt odlade grödor med lägre klimat- och miljöpåverkan.

”Kronfågel kommer att börja testa nya fodermixar nu efter sommaren. Vår förhoppning är att vi ska testa det nya fodret i produktionsskala innan årets slut”, säger Ida Ljungkvist.

Kronfågel har under våren också gått med i det nystartade och branschöverskridande initiativet ”Svenska plattformen för riskgrödor” för att bidra till en mer hållbar produktion av grödor som kan medföra risker kopplade till klimatförändringar och biologisk mångfald.

The Carbon Trusts analys omfattar hela produktionskedjan, så kallad ”cradle-to-grave”, vilket är en mer omfattande beräkning än många andra metoder. I the Carbon Trusts beräkningar ingår den så kallade LUC-faktorn, som innebär att klimatpåverkan från markanvändningsförändringen relaterad till exempel sojaproduktion ingår.

Analysens beräkningar omfattar bland annat:

  • Uppfödningen av föräldrafåglarna
  • Kläckningen
  • Uppfödningen
  • Foderproduktionen
  • Slakt och produktförädling
  • Distribution och användning

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Ihållande lågpristrend och hårdnande EMV-konkurrens

En stark efterfrågan på lågprisalternativ och EMV är de konsumenttrender som just nu påverkar den svenska livsmedelsproduktionen allra mest.
Carl Eckerdal_kundvagnar_pengar_Livsmedelsforetagen

Stor minskning av tillsatt socker i läsk

Dryckesbranschen har minskat det tillsatta sockret i läsksortimentet med 28 procent på fyra år.
Sveriges_Bryggerier_sockerreduktion_900209858

CandyKing presenterar vårens lösgodisnyheter

CandyKings vårnyheter består av sex nya lösgodisbitar, bland annat Center i en ny modern twist och Salta Diamanter.
CK_Vårnyheter_LU_Liggande

Atria köper Gooh av Lantmännen Cerealia

Lantmännen Cerealia avyttrar affärsområdet färdigrätter med varumärket Gooh.
Gooh! Vego samligsbild_Print 3500x2623