Rekordminskning av Greenfoods klimatutsläpp

PUBLICERAD: 20 juni 2022
UPPDATERAD: 21 februari


Under första kvartalet 2022 gick livsmedelskoncernen Greenfoods klimatpåverkan ned med 40 procent. Detta beror framför allt på nya investeringar i energiåtervinning och att flera verksamheter ställde om till förnybar energi.

2021 emitterade Greenfood en hållbarhetslänkad obligation kopplad till målen i Greenfoods hållbarhetramverk. Ett av målen är att minska utsläppen i egna verksamheten (Scope 1 och Scope 2) med 55 procent per ton sålda livsmedel till 2025. Nu är koncernen på god väg att nå målet, för första kvartalet 2022 rapporteras en minskad klimatpåverkan per ton sålda livsmedel med 40 procent jämfört med 2021.

”Vi har tagit ett helhetsgrepp på klimat- och energifrågan och investerat i värmeåtervinning och förnybar energi, det har lett till en rekordminskning av utsläppen. Nu kommer vi fortsätta arbetet med att minska vår klimatpåverkan, det sker bland annat genom stora satsningar på solceller”, säger Lisa Isakson, hållbarhetschef på Greenfood.

Utöver att minska klimatpåverkan i den egna verksamheten satsar Greenfood även på att minska klimatpåverkan från leverantörsledet och produkterna som koncernen säljer. Detta sker till exempel genom övergång till miljövänligare logistik och introduktion av fler växtbaserade produkter.

Orsaker till rekordminskningen:
Investering i nya kylsystem samt förbättrade arbetsmetoder, vilket har lett till energieffektivisering.
• Greenfood har gått från naturgas till biogas på anläggningen i Helsingborg.
• Flera koncernbolag i både Sverige och Finland har ställt om till förnybar el.
• Dieseldrivna tjänstebilar ersätts succesivt med elbilar och laddhybrider.

Nästa steg för att minska koncernens totala klimatpåverkan (Scope 1, 2 och Scope 3):
• Ökad användning av förnybar el genom installation av solceller och nya avtal.
• Greenfood Greenhouse, ett toppmodernt livsmedelscenter som kommer att reducera den totala energiförbrukningen samt ha solceller för att producera egen el.
• Fortsatt arbete med en omfattande sortimentsöversyn där fler klimatsmarta växtbaserade produkter introduceras.
• Uppgradering av kylsystem för minskad energianvändning.
• Övergång till miljövänligare transporter.

Greenfood mäter sin klimatpåverkan enligt GHG-protokollets riktlinjer i Scope 1, 2 och 3, och resultatet där är också kopplat till Greenfoods hållbarhetslänkade obligation. Scope 1 omfattar direkta utsläpp av växthusgaser från källor som ägs eller kontrolleras av Greenfood. Scope 2 omfattar indirekta växthusgasutsläpp från köpt energi. Här inkluderas förbrukning av inköpt el, fjärrvärme och fjärrkyla. Scope 3 omfattar indirekta växthusgasutsläpp från värdekedjan, så som inkommande och utgående transporter, produktion av inköpta varor, affärsresor och hantering av avfall.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Hammars Bryggeri köper Karlstad Dryckesfabrik

Hammars Bryggeri utökar kapaciteten genom ytterligare förvärv.
hammars

Benbuljong on-the-go vinner Framtidens korv 2023

Nu lanseras BROTHY benbuljong på PBX .
Brothy - vinnare av Framtidens korv

Malmö nästa för turnerande Kött & Chark SM

Slagthuset i Malmö blir mötesplatsen för nästa Kött & Chark SM 2024.
magnus nilsson

Svegro lanserar mikroörter och krasse

Svegro startar egen odling av mikroörter och krasse på Färingsö utanför Stockholm.
Mikrogrönt Svegro