I Gällivare planeras storskalig livsmedelsproduktion

PUBLICERAD: 17 juni 2022
UPPDATERAD: 21 februari

Gällivare – vy mot Repisvaara och Dundret från Kvarnbacken. Foto Gällivare kommun

Utredningar pågår om hur spillvärme från LKAB och den planerade fossilfria järnsvampsproduktionen i Gällivare kan användas till storskalig produktion av livsmedel. Projektet skulle kunna skapa ett helt nytt segment i det lokala näringslivet och många nya arbetstillfällen.

Företaget WA3RM, som bygger och finansierar infrastruktur för nästa generations gröna verksamheter, har skrivit under en avsiktsförklaring med Gällivare Energi för att ta hand om delar av spillvärmen från den unika järnsvampprocessen med Hybrit-teknologin för användning till storskalig produktion av livsmedel.

”Det här är en otroligt spännande satsning och det i särklass största projektet i Sverige när det gäller energiåtervinning från spillvärmeströmmar för att producera livsmedel”, säger Thomas Parker, VD för WA3RM.

Vid produktion av järnsvamp genereras stora mängder spillvärme i form av processvatten som ska kylas ner i ett cirkulärt system.

”Vi talar om spillvärmemängder i storleksordningen 800 gigawattimmar, vilket motsvarar den årliga uppvärmningen av 40 000 villor, som vi ser möjligheter att återvinna för att odla grönsaker och fisk med mera. Detta är en satsning som kommer att göra avtryck i den nödvändiga gröna omställningen och påtagligt öka svensk livsmedelsproduktion och självförsörjning”, säger Thomas Parker

Nu ska en teknisk design av anläggningen tas fram och finansiering av projektet säkras. Enligt preliminära beräkningar kan det röra sig om investeringskostnader i storleksordningen 10 miljarder kronor. Ett viktigt steg i den fortsatta processen är den lokala förankringen och dialog med berörda intressen som bolaget uttrycker är mycket högt prioriterat.

”Många vill investera i gröna projekt, såväl i Sverige som globalt och vi har starka finansiärer som har visat stort intresse för det här projektet som vi kallar ”Regenergy Gällivare”. Inte minst för att det är ett fantastiskt exempel på där industrin och samhället går hand i hand för en hållbar utveckling. Det här är en satsning som ligger precis rätt i tiden”, säger Thomas Parker.

Det Malmöbaserade företaget WA3RM har specialiserat sig på att utveckla cirkulära, biobaserade verksamheter i industriell skala för återvinning av industriella restströmmar. I mitten av mars togs det första spadtaget för en anläggning kallad Regenergy Frövi, där spillvärme från BillerudKorsnäs pappersbruk i Frövi ska användas för produktion av tomater och jätteräkor. 1,3 miljarder kronor ska investeras i Regenergy Frövi, som beräknas skapa 230 nya arbetstillfällen.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Ihållande lågpristrend och hårdnande EMV-konkurrens

En stark efterfrågan på lågprisalternativ och EMV är de konsumenttrender som just nu påverkar den svenska livsmedelsproduktionen allra mest.
Carl Eckerdal_kundvagnar_pengar_Livsmedelsforetagen

Stor minskning av tillsatt socker i läsk

Dryckesbranschen har minskat det tillsatta sockret i läsksortimentet med 28 procent på fyra år.
Sveriges_Bryggerier_sockerreduktion_900209858

CandyKing presenterar vårens lösgodisnyheter

CandyKings vårnyheter består av sex nya lösgodisbitar, bland annat Center i en ny modern twist och Salta Diamanter.
CK_Vårnyheter_LU_Liggande

Atria köper Gooh av Lantmännen Cerealia

Lantmännen Cerealia avyttrar affärsområdet färdigrätter med varumärket Gooh.
Gooh! Vego samligsbild_Print 3500x2623