Paulig startar nya klimatprojekt där kaffet odlas

PUBLICERAD: 15 juni 2022
UPPDATERAD: 21 februari


Den största delen av kaffets koldioxidavtryck (nästan 70 procent) uppstår vid odlingen av kaffebönor i ursprungsländerna. Därför är jordbrukets omvandling avgörande för att skapa en hållbar värdekedja för kaffet. I Pauligs nya kaffeklimatprojekt implementeras klimatsmarta odlingsmetoder i ursprungsländerna. Målet är att minska dessa kaffeplantagers klimatpåverkan med upp till 30 procent och ge konsumenterna mer hållbart kaffe i framtiden.

Världens kaffeodlingar står inför stora utmaningar. Kaffe är en av de grödor som drabbas mest av klimatförändringarna och att försörja sig som kaffeodlare är krävande. Brasilien, den största producenten och exportören av Arabica-bönor, drabbades hårt av de extrema väderförhållandena förra våren och sommaren. Torka och frost förstörde nästan en femtedel av kaffeskörden.

Pauligs nya klimatprojekt stöttar lantbrukare i ursprungsländerna med klimatsmarta och lönsamma odlingsmetoder. Projekten skräddarsys i samarbete med företagets partner och lokala lantbrukare för att tillgodose behoven i det aktuella området. Målsättningen är att skala upp de bästa metoderna i alla ursprungsländer under kommande år.

Klimatprojektets fokusområden är hantering och optimering av näringsämnen samt implementering av regenerativa jordbruksmetoder genom användning av täckgrödor, avloppsvattenrening och olika metoder och möjligheter för biokol. Till att börja med har Paulig valt ut ett antal projekt med hög potential i Brasilien, Colombia och Nicaragua. Lantbrukarna kommer i projektet att utveckla befintliga jordbruksmetoder och testa nya arbetsmetoder. Totalt kommer närmare 500 bönder och cirka 20 000 hektar kaffeodling att omfattas av Pauligs projekt vars första fas startar under 2022. De beräknade utsläppsminskningarna för det första året uppgår till 15-30 procent på gårdsnivå.

Lea Rankinen, Director Sustainability & Public Affairs, Paulig, menar att målen i kaffeproduktionens klimatarbete är nåbara, men att det krävs ett systematiskt och långsiktigt samarbete genom hela värdekedjan.

”De odlingsmetoder lantbrukarna använder har en betydande och omedelbar effekt på kaffets klimatpåverkan. Detta eftersom majoriteten av koldioxidavtrycket i värdekedjan kommer från odlingen av kaffebönor i ursprungsländerna.”

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Svenskarna nyfikna på odlat kött

Över hälften av svenskarna är öppna för att prova odlat kött, enligt en ny rapport.
CC-BY New Age Meats

Vårens nyheter från Arla

Arla lanserar flera nyheter, bland annat en laktosfri mjölkdryck med extra protein och kalcium, Yoggi med körsbärssmak och proteinrika mellanmål.
Arla Protein

Ljusare läge för svensk livsmedelsproduktion

Under årets första kvartal bröt svensk livsmedelsindustri en 18 månader lång period av minskande försäljning och lönsamhet.
carl_eckerdal_1_web

Missvisande rapportering om glasspriser

Flera medier rapporterar om ökade glasspriser, men priset på glass har inte ökat mer än vad den genomsnittliga livsmedelskassen har gjort.
10754 Ice Dream SaltKaramell