Kronfågel går med i samarbete för mer hållbara riskgrödor

PUBLICERAD: 9 juni 2022
UPPDATERAD: 21 februari


Kronfågel går med i det nystartade och branschöverskridande initiativet ”Svenska plattformen för riskgrödor” för att bidra till en mer hållbar produktion av grödor som kan medföra risker kopplade till klimatförändringar och biologisk mångfald om de produceras på fel sätt.

I Sverige används årligen stora mängder grödor som medför risker kopplade till klimatförändringar, avskogning, minskad biologisk mångfald, landkonflikter och kränkningar av mänskliga rättigheter. Våren 2022 startades därför Svenska plattformen för riskgrödor som koordineras av ETI Sverige och är ett initiativ från bland andra Axfoundation. Plattformen består av 25 organisationer och företag som åtar sig att verka för en mer hållbar produktion av riskgrödor som soja och palmolja.

”Plattformens medlemmar åtar sig att genom samverkan ta ansvar och bidra till en hållbar produktion och konsumtion av så kallade riskgrödor utifrån sina egna förutsättningar. Vi fokuserar till en början på soja och palmolja, men ytterligare riskråvaror kan adderas framöver. Det är väldigt glädjande att Kronfågel är så tidiga med att ansluta sig, särskilt med tanke på bolagets innovativa arbete med soja”, säger plattformens koordinator Miriam Thunborg.

Soja är en riskgröda som framför allt ingår i foder som ges till livsmedelsproducerande djur. Cirka 90 procent av all soja som importeras till EU går till foder för produktion av kött, mejeriprodukter, ägg och odlad fisk. Även en stor del av dagens fågelfoder runt om i världen, och i Sverige, är sojabaserat.

Sedan 2019 driver Kronfågels ägarbolag Scandi Standard ett strategiskt utvecklingsprojekt tillsammans med foderspecialister för att ta fram och testa nya fodermixer, där sojan har reducerats med lovande resultat och ersätts av lokalt odlade grödor, såsom bönor. I Finland är fodertester redan igång i produktionsskala och under 2022 kommer även Kronfågel att testa nya fodermixar med en större andel lokalt producerat protein.

”Soja är en av världens viktigaste grödor för produktion av vegetabiliskt protein. Men sojaodlingarna, framförallt i vissa geografier, har negativ påverkan bland annat den biologiska mångfalden, och sojan i fodret står för en betydande del av Kronfågels totala klimatpåverkan”, säger Ida Ljungkvist, hållbarhetschef på Scandi Standard.

”Vi ställer krav på spårbarhet och ansvarsfull produktion genom olika tredjepartscertifieringar, men långsiktigt är målet är att ersätta den importerade sojan med andra, lokala proteinkällor som är bättre alternativ ur både miljö- och djurvälfärdsperspektiv och som samtidigt stödjer lokal jordbruksproduktion och självförsörjandegraden.”

Under 2021 drev Axfoundation ett utvecklingsarbete med WWF Sverige, Livsmedelsföretagen, Svensk Dagligvaruhandel och en bred referensgrupp bestående av ett stort antal företag och organisationer kring hur de bäst kan samarbeta kring problemen med riskgrödor. Resultatet blev att Sojadialogen breddades till Svenska plattformen för riskgrödor. Plattformen lanserades i april 2022 och koordineras av ETI Sverige. Den bygger vidare på de samarbeten kring både soja och palmolja som har funnits i Sverige

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado