Hållbarhet viktigast för tillväxt inom livsmedelsnäringen

PUBLICERAD: 11 maj 2022
UPPDATERAD: 21 februari


Små och medelstora livsmedelsföretag tror att hållbarhetsarbete är deras starkaste konkurrenskraft, det visar en enkätundersökning med 27 företag i Skåne som Livsmedelsakademin, Packbridge och Krinova har gjort.

18 av de tillfrågade företagen anger att de redan arbetar med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Lika många väljer leverantörer utifrån deras hållbarhetspraxis och 14 arbetar med cirkulära flöden, främst genom återbruk, återvinning och matsvinnsåtervinning.

Men mer än hälften (15) av företagen mäter inte sin miljöpåverkan. Samtidigt blir lokala och internationella regler alltmer strikta vad gäller påståenden om hållbarhet på produkter och tjänster. I Danmark är det till exempel inte längre tillåtet att hävda produkters hållbara fördelar utan att kunna backa upp påståenden med korrekt analys och data.

”Tron att framtida konkurrenskraft skapas genom hållbarhetsarbete ger en tydlig fingervisning om att samhällets innovationsstöd tydligt behöver möta detta behov, inte minst i förmågan att kunna mäta sitt hållbarhetsarbete”, säger Douglas Almqvist, projektledare på Livsmedelsakademin.

Enkäten visar på ytterligare faktorer som påverkar möjligheten för tillväxten för små och medelstora livsmedelsföretag. Det handlar om tillgång till kapital, anläggningar för att kunna skala upp produktionen samt kanaler för att nå marknaden. 20 av 27 har under de senaste åren tagit hjälp av innovationsstödjande aktörer.

”Det är viktigt att innovationsstödet och entreprenörernas mindset inte enbart fokuserar på produktinnovationer för att skapa tillväxt. Livsmedelskedjan har till exempel stora behov av innovation i distributionssystemet, inte minst kopplat till hållbarhet”, säger Christian Nyhlén, VD för Krinova Incubator & Science Park.

Bara 9 av de 27 tillfrågade företagen svarar att de önskar samarbete med större företag, och då handlar det om samarbete kring logistik, expertkunskap och produktionskapacitet.

”Samarbete mellan små och stora företag kan vara ett ömsesidigt utbyte av kunskap och lärdomar, utan att det behöver innebära stora risker. Det behöver bli enklare för små och medelstora företag att få tillgång till testmiljöer, ökad produktionskapacitet och nätverk för att nå ut till en bredare marknad. Samtidigt kan de stora företagen dra nytta av de mindre företagens innovativa koncept och flexibilitet. Ett första steg för att komma dit är att de hittar varandra”, säger Marie Malmberg Lavsen, VD på Packbridge.

Enkäten är en del av projektet GO – hållbar tillväxt inom livsmedelsnäringen, en tvåårig satsning på en starkare, mer innovativ och hållbar livsmedelsnäring i Skåne. Målet med GO är att få fler goda exempel på hållbar tillväxt hos små och medelstora livsmedelsföretag genom att erbjuda företagen gratis utvecklingsstöd i hållbarhetsarbete, bidra i relationsbyggande mellan små, medelstora och stora livsmedelsföretag för utökat samarbete och affär samt utveckla ett innovationsstödssystem som utgår från företagens behov och möjligheter. Satsningen är ett samarbete mellan Livsmedelsakademin, Packbridge, Krinova och Region Skåne. Det finansieras av Europeiska regionalfonden och Region Skåne. Mer information om GO-projektet finns här

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Arlas nya jordbrukschef i Sverige

Frida Carlsson blir ny chef för Arlas avdelning för jordbruks- och medlemsfrågor i Sverige. Hon tillträder efter sommaren.
Frida Carlsson

Saveggy tar in 20 miljoner från investerare

Saveggy har utvecklat en ätbar växtbaserad beläggning som ersätter plasten på gurka. Nu siktar bolaget på lansering i industriell skala.
bd40b94b513bbcc2_org

Kockens upphör som bolag – blir en del av Culinar

Sveriges Stärkelseproducenter Förening har beslutat att fusionera Kockens AB med Culinar Sverige AB.
B7025175

Ny rapport: Större kaka men mindre bit

Idag går cirka 13 procent av hushållens utgifter till livsmedel, vilket kan jämföras med 44 procent i början av 1900-talet.
Skärmavbild 2024-04-18 kl. 08.29.58