Ny studie: Dyrare mat men ingen brist i krigets spår

PUBLICERAD: 29 april 2022
UPPDATERAD: 21 februari

Tröskning av höstvete på SLU:s ägor. Sverige är i princip självförsörjande på spannmål, men det är världsmarknaden som bestämmer priserna. Foto: Jenny Svennås-Gillner, SLU

Ukraina är en stor exportör och därför har kriget lett till oro för brist på mat. Forskare vid AgriFood Economics Centre har undersökt vilken effekt kriget kan få på priser, handel och global produktion av jordbruksprodukter. Slutsatsen är att kriget kan leda till högre matpriser men inte till någon global brist på livsmedel.

Studien har gjorts av forskare från AgriFood Economics Centre, som är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Lunds universitet. Eftersom den belyser dagsaktuella frågor har forskarna valt att publicera resultaten direkt, utan att invänta refereegranskning via en vetenskaplig tidskrift.

”Även om Ukraina är en mycket viktig exportör till vissa länder så är det en liten del av världens samlade produktion av spannmål som sker där. För solrosolja ser situationen annorlunda ut. Där står Ukraina för en fjärdedel av världens samlade produktion, men samtidigt spelar solrosoljan en mindre roll än spannmål för världens livsmedelsförsörjning”, säger Torbjörn Jansson från AgriFood, som är en av författarna.

Forskarna har använt en simuleringsmodell för att undersöka hur priserna på livsmedel skulle påverkas av en minskad produktion i Ukraina och en minskad handel mellan Ukraina och omvärlden. Studien visar att om Ukrainas skörd halveras så kan världsmarknadspriserna på spannmål öka med 5-15 procent. Matpriserna i butiken ökar betydligt mindre. Den senaste tidens stora prisökningar kan inte enbart förklaras av risken för minskad skörd i Ukraina. Priserna steg redan före kriget. Bara en del av prisökningarna verkar alltså bero på det skördebortfall som kriget förväntas orsaka.

”Dagens höga priser kan ha fler orsaker än att produktionen förväntas minska i Ukraina, till exempel stigande priser på diesel och handelsgödsel”, kommenterar Torbjörn Jansson.

Storleken på kommande skördar är svårbedömd, och då kan inköpare vara beredda att betala mer för att säkerställa tillgången. Det gör att priset stiger ytterligare. Prisökningarna har gjort att stora internationella hjälporganisationer som FN:s World Food Programme varnar för ökad svält.

”Människor svälter inte på grund av minskade skördar i Ukraina utan på grund av fattigdom. Vår studie visar att det inte blir en global brist på mat”, säger den andre författaren, Fredrik Wilhelmsson från AgriFood.

De högre priserna på spannmål i scenarierna gynnar producenter av spannmål utanför Ukraina och Ryssland. För företag som producerar griskött, ägg och fågelkött betyder prisökningarna däremot ökade kostnader.

Länk till publikationen: Effekter på jordbruksmarknaderna av ett stort produktionsbortfall i Ukraina finns här

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado