Hållbarhet en viktig del i Pauligs tillväxtstrategi

PUBLICERAD: 5 april 2022
UPPDATERAD: 21 februari


Under 2021 tog Paulig flera steg för att nå sina hållbarhetsmål. Ett nutritionsramverk har skapats för att utvärdera mer än 3 500 av företagets produkter, flera fabriker har certifierats som koldioxidneutrala och en matsvinnskalkylator för finska hushåll har lanserats.

2021 blev Pauligs bästa år hittills enligt företagets års- och hållbarhetsredovisning. Rörelseresultatet fortsatte att växa och omsättningen ökade med 5,1 procent, drivet av försäljningsökningar inom huvudkategorierna kaffe, tex mex och kryddor.

”Vi är nu inne på vårt andra år med Pauligs hållbarhetsstrategi och det är tydligt att våra hållbarhetsinitiativ både skapar drivkraft för nya lösningar samt driver och möjliggör tillväxt i verksamheten. Det nya nutritionsramverket är ett exempel som vägleder vårt arbete med att utveckla hälsosammare produkter och tjänster för våra kunder och konsumenter. Vi fortsätter nu att fokusera på de insatser som har störst positiv påverkan på människa och planet”, säger Lea Rankinen, Sustainability & Public Affairs Director, Paulig.

Paulig har valt ut tre fokusområden med följande målsättningar som sträcker sig fram till år 2030:
1. 70 % av Pauligs nettoförsäljning ska komma från produkter och tjänster som främjar människors och planetens hälsa och välbefinnande.
2. Paulig ska minska utsläppen av växthusgaser från sin egen verksamhet med 80 % och från värdekedjan med 50 %, jämfört med 2018 års baslinje. Samtliga av företagets förpackningar ska vara återvinningsbara och tillverkade av förnybara eller återvunna material.
3. 100 % av råvarorna från högriskområden ska komma från hållbara källor som verifierats av externa parter.

För att definiera vad det innebär att en produkt ska möjliggöra hälsa för människor skapade Paulig 2021 ett nutritionsramverk baserat på Nutri-Score. 3 500 av företagets produkter har utvärderats och ramverket kommer nu att integreras i Pauligs produktutvecklings- och innovationsprocesser. 2020 stod produkter som främjar hälsa för 49 procent av Pauligs försäljning av mat och blandade drycker.

Under 2021 certifierade Paulig ytterligare fyra fabriker enligt byggnadscertifieringen CarbonNeutral och i början av 2022 certifierades ytterligare en fabrik. Idag är sex av företagets elva fabriker koldioxidneutrala. Det kortsiktiga målet är att alla fabriker ska vara koldioxidneutrala senast i slutet av 2023.

Senast 2025 ska alla Pauligs förpackningar vara återvinningsbara och 2030 ska de även vara tillverkade av förnybara eller återvunna material. För närvarande är 85 procent av Pauligs konsumentförpackningar återvinningsbara.
I oktober 2021 inledde Paulig ett samarbete med Lantmännen Cerealia om leveranser av vetemjöl till Santa Marias årliga produktion av 400 miljoner tortillas. Mjölet är producerat enligt Lantmännens program för Framtidens Jordbruk, vilket minskar klimatpåverkan med upp till 30 procent.

För att minska matsvinnet i de finska hushållen har Paulig och finska Naturresursinstitutet LUKE lanserat en matavfallskalkylator, som hittills har använts av över 56 000 hushåll. År 2021 lanserade Paulig och Helsingfors Institut för hållbarhetsvetenskap också en baslinjestudie för att undersöka matsvinn i Pauligs leveranskedja för råvaror. Syftet var att fastställa den nuvarande situationen för uppströms matsvinn och att hitta nya sätt att minska svinnet.

Pauligs års- och hållbarhetsredovisning kan laddas ner här
Pauligs hållbarhetsprogram kan laddas ner här
Läs mer om matavfallskalkylatorn här

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado