Eldrivna kylbilar lämpliga för sistamilen-leveranser

PUBLICERAD: 1 februari 2022
UPPDATERAD: 21 februari

I projektet E-DEL har ett fordon från E-Tron testats. Fordonet, som idag ägs av Gordon Delivery, har ett aktivt kylsystem.

För att nå ett fossilfritt Sverige till 2045 står godstransportsystemet inför en nödvändig omställning, där elektrifiering är en viktig del. Det är aktuellt inte minst för sistamilen-leveranser när allt fler svenskar e-handlar sin mat på nätet. Projektet E-DEL har testat nya lösningar där eldrivna kylbilar används för leverans av mat i urbana miljöer.

Projektet ”E-handelsdistribution av livsmedel i städer med elfordon” (E-DEL) visar att elfordon är ett lämpligt alternativ till fossilberoende fordon för e-handelsdistribution av livsmedel i städer. Omställningen av livsmedelstransporter till elfordon står dock inför fler utmaningar än andra godstransporter, då en obruten kylkedja måste säkerställas.

I projektet har Gordon Deliverys fordon från E-Tron med ett aktivt kylsystem testats. Utvärderingarna visar att cirka en tredjedel av leveransrutterna redan idag kan täckas med elfordon. Om förutsättningarna förbättras kan även en större del av sistamilen-transporterna av livsmedel förflyttas till elfordon. Ruttplaneringen måste anpassas till elfordonens hastighet, lastkapacitet och räckvidd. Genom att etablera mikroterminaler i stadsmiljön kan flera av dessa begränsningar minimeras. Utvärderingarna rörande batteriprestanda visar att elfordon med ett aktiv kylsystem är kapabla att klara av sistamilen-distributionen av livsmedel. Batteriet i fordonet som testades var tillräcklig starkt för att både kyla lastutrymmet och förflytta fordonet. Kylförluster vid kortare dörröppningar var försumbar. Dock visade det sig att terrängen har en större påverkan på batteriprestanda än förväntat.

”Det här är ett prioriterat projekt för oss, vi har som mål att ersätta alla våra leveransfordon med elkylbilar i stadsmiljö för att minska miljöpåverkan. Vi är jättenöjda med hur kylbilen fungerat när vi testat den i leveranser”, säger Ali Ghoce, grundare och VD i Gordon Delivery, som ingår i projektgruppen för E-DEL.

Enligt Postnord har 32 procent av e-handelskunderna köpt matvaror online under 2020. Även om ”click & collect” har vunnit mark under pandemin förutspår Postnord att hemleveransens andel av försäljningen kommer att öka igen. Dagligvaruindex visar på en försäljningsutveckling av e-handel med hemleverans på drygt 24 procent mellan november 2020 och november 2021. Att hitta effektiva och hållbara distributionslösningar för e-handel i urban miljö är därför ett högt prioriterat område.

Projektet E-DEL har finansierats av programmet Triple F, Trafikverkets forsknings- och innovationssatsning med syfte att bidra till det svenska godstransportsystemets omställning till fossilfrihet. Projektet, som börjades i september 2020 och avslutades i januari 2022, har involverat en tvärfunktionell projektgrupp bestående av Chalmers Industriteknik, Gordon Delivery, E-Tron AB, Coop Sverige AB, Castellum och Stockholms stad.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Ljusare läge för svensk livsmedelsproduktion

Under årets första kvartal bröt svensk livsmedelsindustri en 18 månader lång period av minskande försäljning och lönsamhet.
carl_eckerdal_1_web

Missvisande rapportering om glasspriser

Flera medier rapporterar om ökade glasspriser, men priset på glass har inte ökat mer än vad den genomsnittliga livsmedelskassen har gjort.
10754 Ice Dream SaltKaramell

Finsk godisnyhet för alla choklad- och lakritsälskare

Nu lanserar Cloetta det finska chokladvarumärket Tuplas senste nyhet i Sverige: Tupla Double Layer Liquorice.
Tupla

Svenska konsumenter drar åt olika håll

Fler svenskar är beredda att lägga mer pengar på mat, men skillnaderna är stora mellan olika konsumentgrupper, visar en ny rapport.
Skärmavbild 2024-05-22 kl. 08.44.48