Lantbrukets lönsamhet dämpas trots höga priser

PUBLICERAD: 8 november 2021
UPPDATERAD: 21 februari


Höga priser på spannmål och kött bedöms öka omsättningen för lantbruket 2021. Samtidigt har stigande priser för energi och insatsvaror börjat pressa lönsamheten ordentligt och inflationen har börjat öka. Kostnadsökningarna förväntas fortsätta att pressa lönsamheten in i 2022. Det visar prognosen för lantbrukets lönsamhet 2021 för inriktningarna mjölk, nötkött, gris och växtodling.

Utfallet inom de olika inriktningarna har sett mycket olika ut över landet till följd av torka och mycket nederbörd. Lönsamhetssnittet ligger på en hyfsat stabil nivå jämfört med föregående år.

”Med stöd av stora stimulanser från världens centralbanker och genom vaccineringen mot covid har återhämtningen i världsekonomin startat under 2021. Ett uppdämt konsumtionsbehov och låga räntor har skapat hög efterfrågan på råvaror, transporter och energi vilket driver upp kostnaderna och inte minst för lantbrukarna vilket pressar lönsamheten nu”, säger Carl-Axel Andersson, tillförordnad segmentschef för Skog och Lantbruk på Ludvig & Co (tidigare LRF Konsult).

Kostnadsökningar på energi, foder och drivmedel slår hårt mot gris-, nöt- och mjölkproduktionen i Sverige. Effekterna är till största delen lika för lantbruket runt om i världen. När restriktionerna som har införts under pandemin nu släpps ökar konkurrensen om konsumenternas plånbok. Risken är att efterfrågan på svenska livsmedel minskar och att det då riskerar att pressa priserna i större utsträckning mot lantbrukarna.

”Som lantbrukare gäller det att hålla koll på kostnaderna och arbeta aktivt med att följa sin lönsamhet när det kommer perioder med minskad lönsamhet. Ett av de viktigaste områdena att hålla koll på då är likviditeten. Under de senaste åren har priserna på skog och mark ökat kraftigt och det kan ge en god möjlighet att diskutera bankens räntor när belåningen går ned”, säger Carl-Axel Andersson.

Han menar att en av nycklarna för att ge förutsättningar för en trygg och hållbar livsmedelsförsörjning i linje med livsmedelsstrategin är finansiering och tillgången till kapital:

”Då blir det viktigt att underlätta och stimulera investeringar i svenskt lantbruk och fortsätta visa på fördelarna med svenska livsmedel utifrån hållbarhet, säkerhet och kvalitet. Våra lantbrukare är duktiga företagare och har klarat sig genom många tuffa utmaningar. Mitt råd är att ta fram och arbeta efter en tydlig strategi som ska resultera i lönsamhet och parera risker.”

Rapporten Lantbrukets Lönsamhet görs årsvis och baseras på verkliga företags resultat som följs för driftsinriktningarna inom växtodling, griskött, mjölk och nötkött. Siffrorna bearbetas i en kalkylmodell där hänsyn tas till aktuell och prognostiserad omvärldsinformation från Jordbruksverket, OECD/FAO, IMF, Rabobank, USDA, med flera. Resultaten redovisas som värden på svenska medelgårdar.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Arlas nya jordbrukschef i Sverige

Frida Carlsson blir ny chef för Arlas avdelning för jordbruks- och medlemsfrågor i Sverige. Hon tillträder efter sommaren.
Frida Carlsson

Saveggy tar in 20 miljoner från investerare

Saveggy har utvecklat en ätbar växtbaserad beläggning som ersätter plasten på gurka. Nu siktar bolaget på lansering i industriell skala.
bd40b94b513bbcc2_org

Kockens upphör som bolag – blir en del av Culinar

Sveriges Stärkelseproducenter Förening har beslutat att fusionera Kockens AB med Culinar Sverige AB.
B7025175

Ny rapport: Större kaka men mindre bit

Idag går cirka 13 procent av hushållens utgifter till livsmedel, vilket kan jämföras med 44 procent i början av 1900-talet.
Skärmavbild 2024-04-18 kl. 08.29.58