Minskad ekoförsäljning under andra kvartalet

PUBLICERAD: 28 september 2021
UPPDATERAD: 21 februari

|

Under årets andra kvartal minskade försäljningen av ekologiska livsmedel på den svenska marknaden, jämfört med föregående år. Minskningen antas delvis vara en rekyl av den hamstring som skedde under coronapandemins första månader. Andelen ekologiskt i dagligvaruhandeln minskar därmed från 7,9 procent till 7,0 procent, jämfört med toppåret 2016. Det visar Ekologiska Lantbrukarnas nya och utvecklade kvartalsrapport “Svenskt ekoindex”.

Kvartalsrapporterna följer försäljningsutvecklingen för ekologiska livsmedel i dagligvaruhandeln och lanserades för första gången 2018. Tack vare utökad finansiering av Jordbruksverket inom ramen för den svenska

livsmedelsstrategin har kvartalsrapporterna nu utvecklats till att bli mer heltäckande och lättillgängliga. Sedan tidigare följer svenskt ekoindex försäljningsutvecklingen för kött, ägg, mejeri och spannmålsbaserade produkter. Numera följs även den totala ekoförsäljningen och kategorin frukt och grönt särredovisas. Rapporten visar dessutom löpande ekoandelen av den totala försäljningen inom varje kategori.

”Nu kan vi ge en mer heltäckande bild av ekomarknadens utveckling och insamlade data blir mer tillgängliga”, säger Gunilla Östangård, nyanställd marknadsutvecklare på Ekologiska Lantbrukarna.

Kvartal två 2021 visar på en minskning i andelen ekologiskt inom alla kategorier, undantaget frukt och grönt, vilket till viss del kan förklaras av hamstringen som skedde under coronapandemins första tid. Tabellen nedan visar förändringen inom varje kategori vilket sammantaget resulterar i en minskning av ekomatens marknadsandel på 0,9 procent jämfört med toppåret 2016. Ekoandelen i dagligvaruhandeln landade under det första halvåret i år på 7,0 procent.

Ekologiska Lantbrukarna menar att det är svårt att analysera marknaden på grund av ändrade konsumtionsmönster under pandemin, men att det är oroande att ekoandelen minskar. Det innebär att utvecklingen i Sverige går i otakt med de nationella och internationella mål som samhället antagit.

”Just nu sker flertalet stora satsningar på att öka efterfrågan på ekologisk mat och vi ser att marknadsläget är annorlunda i resten av Europa. Det har också varit en god uppslutning från dagligvaruhandeln bakom kampanjerna Eko-september och Känn lugnet, men engagemanget för ekomaten måste öka. Handeln kan ta mer ansvar och öka marknadsföringen och exponeringen av ekologiska produkter”, säger Sofia Emilsson på Ekologiska Lantbrukarna.

Kvartalsrapporten kan laddas ner här

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Rött ljus för Östersjöströmming och torsk från Barents hav

Strömmingen i Östersjön får rött ljus i WWF:s Fiskguiden 2023 på grund av överfiske och krympande bestånd.
fiskguiden

Bryggkaffet favorit hos 7-Elevens kaffekunder

7-Eleven har kartlagt svenska storstadsbors kaffekonsumtion inför den internationella kaffedagen den 1 oktober.
7-Eleven bild

Nudging-projekt på Ica ska få fler att välja ekologiskt

Under oktober kommer ett antal Ica-butiker att jobba med så kallad nudging för att få kunderna att välja ekologiskt.
nudging

Fyra färdiga plockbrickor från Ridderheims

Ridderheims utvecklar sitt plockmatskoncept med färdiga plockbrickor i fyra smaker.
Unknown