”Från Sverige” kan användas som verifikat vid upphandling

PUBLICERAD: 13 september 2021
UPPDATERAD: 21 februari


Nu är det enklare att upphandla livsmedel som motsvarar svensk lagstiftning. Det gör det lättare för den som upphandlar att bidra till den svenska livsmedelsstrategin. Den frivilliga ursprungsmärkningen Från Sverige kan användas som verifikat vid upphandling och de producenter som använder märkningen kan därmed underlätta upphandlingen genom att använda märkningen på sina produkter. 

Livsmedelsstrategin innehåller de hållbarhetskriterier som även finns i svensk djurskyddslag, Jordbruksverkets riktlinjer och branschöverenskommelser. Hållbarhetskriterierna finns nu förpackade i Nationella Kravpaket på Upphandlingsmyndighetens webbplats. I dagsläget finns kravpaket för nötkött, griskött, lamm- och fårkött samt mjölk och mejeri och framöver kommer det att finnas för fler områden, som frukt och grönt.

”Att offentlig sektor ställer krav i enlighet med livsmedelsstrategin skapar ökade möjligheter för svenska producenter att konkurrera på lika villkor på den offentliga marknaden”, säger Auni Hamberg, marknadsutvecklare offentlig upphandling på LRF.

Ett sätt att skapa menyer som bidrar till den svenska livsmedelsstrategin är att använda produkter med ursprungsmärkningarna Från Sverige, Kött från Sverige och Mjölk från Sverige. Antalet märkta produkter inom de flesta livsmedelskategorier som riktar sig till offentlig sektor har ökat kraftig det senaste året och idag finns cirka 11 000 produkter från drygt 200 företag som är godkända för märkningen.

”Märkningen fungerar som ett verifikat. Den visar att produktionen har skett enligt svensk lagstiftning och stödjer upphandlarens krav på att svenska mervärden efterlevs. Eftersom vi vet att efterfrågan på spårbarhet och ursprung är stor, har du som leverantör möjlighet att underlätta och hjälpa upphandlarna att tillfredsställa den. Därför uppmanar vi producenterna att vara noga med att märka sina produkter. Då blir det lättare för upphandlarna att köpa in i linje med den svenska livsmedelsstrategin”, säger Ulrika Ekström, VD på Svenskmärkning.

De nya hållbarhetskriterierna i Nationella Kravpaketen bidrar till:

• Det blir enklare att upphandla i nivå med svensk lagstiftning.
• En ökad andel svenskt i de offentliga måltiderna ligger i linje med livsmedelsstrategin och bidrar till en ökad försörjningstrygghet.
• Hållbarhetskriterierna har sin grund i livsmedelsstrategin.
• Ursprungsmärket Från Sverige verifierar kraven enligt svensk lagstiftning.
• Märket Från Sverige underlättar uppföljning.

Svenskmärkning och LRF har tillsammans tagit fram broschyren ”Konsten att upphandla svenska mervärden”, som riktar sig till upphandlare, leverantörer och producenter. Broschyren kan laddas ner eller beställas här

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Ica minskar utsläppen från sina sjötransporter med 80 procent

Ica Sverige har slutit avtal om transport av cirka 1 800 containrar årligen genom Maersks sjötransportlösning ”ECO Delivery Ocean”.
emma lindström

Felix lanserar hybridköttbulle med ärta och nötfärs

I Fellix nya hybridköttbulle har hälften av nötköttet ersatts med ärtprotein.
artikel-felix-notkottbulle-arta-potatis-brunsas-1600x1000

Paulig investerar i Tex Mex- och snacksproduktion i Spanien

Paulig investerar 42 miljoner euro i en ny fabrik för snacksproduktion i Spanien.
paulig

Kött- och Charkuteriföretagen förstärker organisationen

Kött- och Charkuteriföretagen utökar organisationen med en hållbarhetsansvarig och en kommunikationsansvarig.
kött o chark