Svenskarna kritiska till de stora kedjornas maktposition

PUBLICERAD: 31 mars 2021
UPPDATERAD: 21 februari

”Dagligvaruhandelns oligopol är inte bara ett bekymmer för tusentals svenska lantbrukare och livsmedelsproducenter men också för hela det svenska folket”, säger Björn Hellman, Livsmedelsföretagen.

Sex av tio svenskar anser att de tre största livsmedelskedjornas maktposition gör att de kan utnyttja sina leverantörer. Lika många anser att maktkoncentrationen inom handeln hindrar nya aktörer från att ta sig in på marknaden och minskar den fria konkurrensen.

Analysföretaget United Minds har på uppdrag av Livsmedelsföretagen frågat 1 000 svenskar hur de ser på att de tre största livsmedelskedjorna i Sverige tillsammans kontrollerar över 90 procent av livsmedelsmarknaden. Resultatet visar att en klar majoritet av svenskarna är kritiska mot handelns starka maktkoncentration.

”Dagligvaruhandelns oligopol är inte bara ett bekymmer för tusentals svenska lantbrukare och livsmedelsproducenter men också för hela det svenska folket. Vi har i åratal försökt förmå handeln att på frivillig väg sluta utnyttja sin maktposition gentemot leverantörerna men utan att lyckas. Enligt våra medlemsföretag har det till och med blivit värre under pandemin, säger Björn Hellman, VD för Livsmedelsföretagen.

Enligt samma undersökning är 51 procent av det svenska folket positiva till att det införs en lag som reglerar förhållandet mellan livsmedelskedjorna och svenska livsmedelsproducenter. Den 16 mars la regeringen fram en proposition som riksdagen förväntas rösta om i början av april.

”Regeringen har lagt fram ett välavvägt förslag som ska stoppa handelns oschyssta affärsmetoder och nu är det upp till riksdagen att rösta. Med ett tryck på ja-knappen så bidrar man till bättre balans i livsmedelskedjan, en mer sund och välfungerande livsmedelsmarknad och en mer robust och vital livsmedelsbransch, säger Björn Hellman.

Regeringens proposition bygger på EU:s så kallade UTP-direktiv som förbjuder ett antal affärsmetoder som förekommer oftare i livsmedelsbranschen än i många andra branscher, bland annat beroende på dagligvaruhandelns koncentration. Exempel på dessa metoder är att leverantörer krävs på betalning för köparens marknadsföring, tvingas ta hela affärsrisken för färskvaror genom sena avbeställningar, måste gå med på krav på möjlighet att returnera osålda produkter, ensidigt ändrade villkor i ingångna avtal, nekande till skriftliga överenskommelser och krav om att få insyn i leverantörernas affärshemligheter.

I sitt förslag har regeringen lyssnat på utredare Johan Hedelin och remissinstanserna och föreslagit en förenklad rak implementering, istället för direktivets ursprungliga byråkratiska modell med ”omsättningstrappa”. I förslaget undantas mindre köpare inom livsmedelskedjan, med en omsättning som understiger 20 miljoner kronor.

Undersökningen genomfördes av United Minds 20-27 i november 2020. Totalt ingick 1 011 personer i undersökningen i åldern 20-80 år.

Länk till undersökningen

Regeringens proposition Förbud mot otillbörliga handelsmetoder vid köp av jordbruks- och livsmedelsprodukter

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado