Paulig stödjer projekt för kolinlagring i jordbruksmark

PUBLICERAD: 24 mars 2021
UPPDATERAD: 21 februari

Vetet till majoriteten av Santa Marias tortillabröd odlas i Sverige. Foto: Paulig

Paulig blir utvecklingspartner till Svensk Kolinlagring och deras nya pilotprojekt, vars mål är att ha en certifierad kolinlagring till 2023. Samarbetet är ett steg i Pauligs mål att minska de egna utsläppen i värdekedjan med 50 procent fram till 2030.

Med kolinlagring minskas mängden koldioxid i atmosfären genom att mer kol binds i lantbrukarnas mark och växtlighet än vad som släpps ut. Metoden anses ha stor potential för att bidra till ett mer klimatneutralt jordbruk.

”Vi behöver utforska klimatsmarta jordbruksmetoder för att minska våra utsläpp och begränsa den globala temperaturökningen enligt Parisavtalets 1,5-gradersmål. Som utvecklingspartner till Svensk Kolinlagring hjälper vi till att skala upp deras pilotprojekt för att ge lantbrukare djupare kunskaper om effektiva metoder för att lagra mer kol i svensk jord”, säger Lea Rankinen, Director Sustainability & Public Affairs på Paulig.

Svensk Kolinlagring är en plattform som samlar forskare, jordbrukare och livsmedelsföretag runt målet att binda in koldioxid från atmosfären och lagra den i svensk jordbruksmark. Målet är att hejda klimatförändringarna, öka mullhalt och bördighet, bevara och skapa ekosystemtjänster samt förbättra skördar och lönsamhet i svenskt jordbruk.

”Vi vill transformera matsystemet för att bidra till att maten ska bli en lösning för ett livskraftigt samhälle. En ökad kolinlagring kan ge ett snabbt skifte i hur vi producerar mat på svenska gårdar. Men för att lyckas behöver vi ett nära samarbete med företag, lantbrukare och forskare. I det här pilotprojektet är Paulig en av våra utvecklingspartners som gör att vi kan ta nästa steg med målet att ha en certifierad kolinlagring till 2023”, säger Lova Brodin, VD för MiljöMatematik Malmö som driver Svensk Kolinlagring.

Paulig, med varumärkena Santa Maria, Risenta, Gold & Green, Paulig och Poco Loco, har målet att minska sina egna utsläpp av växthusgaser med 80 procent fram till 2030 och i värdekedjan med 50 procent, från 2018 års baslinje.

”Vetet till majoriteten av Santa Marias tortillabröd odlas i Sverige och för att vara en del av lösningen på plats vill vi undersöka hur dagens jordbruksmetoder kan bli mer klimateffektiva. Livsmedelsindustrin har stora möjligheter att göra skillnad med fler hållbara lösningar och det är glädjande att flera aktörer i branschen också stöttar det här projektet”, säger Lea Rankinen.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Livsmedelsindustrins viktigaste frågor inför EU-valet

Livsmedelsföretagen har tagit fram ett valmanifest med branschens fem viktigaste frågor inför EU-valet den 9 juni.
Livsmedelsforetagen_EU-val_Valmanifest_Livsmedelsproduktion_2024

Lantmännen fortsätter investera i spannmålsexporten

Lantmännen har investerat cirka 100 miljoner kronor i hamnanläggningen för spannmålsexport på Djurön utanför Norrköping.
djurön

Ny databas visar vilka livsmedel som kommunerna köper

Jordbruksverket har samlat in statistik över kommunernas livsmedelsinköp i SILO-databasen.
elever_buffe_fotoMATtanken

Marine Stewardship Council har en ny Sverigechef

Den 1 april tog Carl Dahlman Olofsson över som Sverigechef för Marine Stewardship Council, MSC.
carl-dahlman