Ica har överträffat sina uppsatta klimatmål

PUBLICERAD: 22 februari 2021
UPPDATERAD: 21 februari

Ica Växa-initiativ kommer att vara en stor och viktig del i Icas ambition att halvera kundernas klimatfotavtryck från livsmedel.

Ica har minskat sina klimatutsläpp i den egna verksamheten med 76 procent jämfört med 2006 års nivå. Därmed överträffas målet om minst 70 procent. Under 2020 lanserade Ica också den nya klimatambitionen, som tar sikte på nettonollutsläpp och halverad klimatpåverkan från kundernas inköp av livsmedel till 2030.

Utsläppen har minskats genom insatser och förbättringar inom energi, köldmedia, logistiska flöden och godstransporter. Ica klimatkompenserar för samtliga återstående utsläpp från verksamheten.

”Det här visar att det går att göra något i klimatfrågan. Även om utmaningarna är stora, så är det fullt möjligt att minska utsläppen i den takt som behövs. Men det är inget som händer av sig självt. Jag är otroligt stolt över att vi gjort detta tillsammans. Varje lastbil som körts på förnybara bränslen, varje köldmediakonvertering och varje energieffektivisering har varit steg på vägen”, säger Per Strömberg, VD och koncernchef på Ica Gruppen.

Under 2020 lanserade Ica Gruppen en ny klimatambition, som siktar på netto noll-klimatutsläpp i den egna verksamheten. Dessutom ska klimatutsläppen från kundernas inköp av livsmedel halveras. För leverantörerna har Ica Gruppen sedan tidigare ett mål om att de ska anta vetenskapligt baserade klimatmål senast 2025.

”Vi är stolta, men inte nöjda. Arbetet måste fortsätta i linje med vetenskapen. Vi vet att vår största påverkan kommer från själva livsmedelsproduktionen och genom att inkludera såväl kundernas inköp som våra leverantörer i ambitionen hoppas vi kunna använda vår kraft att påverka i hela värdekedjan”, säger Kerstin Lindvall, hållbarhetsdirektör på Ica Gruppen.

Under 2020 lanserades även Icas Växa-initiativ, som kommer att vara en stor och viktig del i ambitionen att halvera kundernas klimatfotavtryck från livsmedel. Ica Växa är en satsning på att öka andelen svenskproducerad, växtbaserad mat, genom scale up-program, (det vill säga att först testa i liten skala och sedan skala upp samarbete), samverkan och öppen innovation, samt att främja lokala ekosystem.

Icas klimatutsläpp:

  • 2006 var klimatutsläppen i den egna verksamheten (lager, kontor, butik, apotek och transporter) 320 522 ton CO2e, eller 111 kg CO2e per kvadratmeter
  • 2020 var klimatutsläppen i den egna verksamheten 92 121 ton CO2e, eller 26 kg CO2e per kvadratmeter
  • Samtliga utsläpp för 2020 klimatkompenseras i noggrant utvalda projekt inom skogsbevaring och -plantering, förnybar energi och biomassa i länder i Icas leverantörskedja. Klimatkompensation sker genom South Pole.

Icas klimatambition:

  • Netto noll klimatpåverkan i den egna verksamheten senast 2030
  • Ica vill halvera klimatpåverkan från kundernas inköp av livsmedel till 2030
  • Icas leverantörer ska anta vetenskapligt baserade klimatmål senast 2025

Ica har för avsikt att följa Science Based Targets initiatives definition och standard för netto noll, vilken väntas offentliggöras under 2021, samt att få målet godkänt av organisationen

 

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Kale Foods lanserar Juicy Marbles i Sverige

Kale Foods är distributör för Juicy Marbles växtbaserade produkteri Sverige.
IMG-4737

Axfoundation vinner Livsmedelspriset 2023

Livsmedelspriset 2023 går till Axfoundation som arbetar för ett mer hållbart samhälle.
Axfoundation_Livsmedelspriset_LivsmedelIFokus1024x768

Ny färdplan ska förena svenska livsmedelsföretag

”Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja” är en gemensam agenda för hela livsmedelsbranschen.
wwf

Arla kampanjar för fler hemsläp

Arla lanserar kampanjen ”Hemsläp” för att få fler restauranggäster att ta med sin överblivna mat hem.
Arla_Foodiebag_Webb_1