Efterfrågan på lokalproducerat ökar under pandemin

PUBLICERAD: 12 januari 2021
UPPDATERAD: 21 februari


Mer än en tredjedel av svenskarna, 35 procent, har fått ett ökat intresse för att köpa lokalt producerade produkter i jämförelse med före utbrottet av coronapandemin. Det visar Orklas Hållbarhetsbarometer, som kartlägger svenskarnas syn på hållbart vardagsliv.

”Svenskarna har i och med pandemin upptäckt vikten av både lokal livsmedelsproduktion och annan dagligvaruproduktion i Sverige. Beteendeutvecklingen är påtaglig”, säger Cecilia Gannedahl, kommunikationsdirektör på Orkla Sverige.

Köpvanorna har också förändrats på andra sätt i och med den pågående pandemin, med fler som jobbar hemma och mer tid för hem och familj.

”Vi ser att frysta färdigrätter skjuter i höjden, framförallt växtbaserade alternativ. Svenskarna handlar även hygienprodukter i betydligt större utsträckning och vi ser att hemmamyset gör att vi äter mer chips i tv-soffan, säger Cecilia Gannedahl.

Undersökningen har även tittat på eventuellt förändrade beteenden inom andra områden, som synen på klimatförändringarna, miljöpåverkan från produkter och köttkonsumtion, men där går det inte att se några större förändringar i beteende.

”Beteendeförändringar tar oftast tid och sker över lång tid. Därför är det extra anmärkningsvärt att se en sådan förändring kopplat till vikten av lokalproducerade varor. Vi kan inte se varför i undersökningen, men en teori är att vårens speciella situation där vår sårbarhet blev uppenbar har haft en bidragande orsak”, säger Cecilia Gannedahl.

Frågan som ställts är: Har coronasituationen förändrat dina uppfattningar när det gäller hållbarhetsfrågor?

  • Intresse för att köpa lokalt producerade produkter: 35 % ökat, 57 % oförändrat, 6 % minskat
  • Oro för klimatförändringar: 23 % ökat intresse, 66 % oförändrat, 8 % minskat
  • Medvetenhet om miljöpåverkan från de produkter som jag köper: 21 % ökat intresse, 69 % oförändrat, 7 % minskat
  • Intresse för att köpa köttprodukter: 12 % ökat, 75 % oförändrat, 7 % minskat
  • Vilja att köpa mat i plastförpackningar: 20 % ökat intresse, 69 % oförändrat, 8 % minskat
  • Vilja att köpa växtbaserad mat: 16 % ökat intresse, 73 % oförändrat, 6 % minskat

Orklas Hållbarhetsbarometer kartlägger svenskarnas syn på hållbart vardagsliv och har genomförts för andra året i rad. Hållbarhetsbarometern bygger på en webbaserad kvantitativ studie, som genomfördes av Ipsos under oktober 2020. Underlaget består av 1 000 svenska respondenter som motsvarar ett representativt urval med hänsyn till kön, ålder och region. Samtliga respondenter över 18 år. Samma undersökning har även genomförts i Norge, Danmark, Finland, Estland, Lettland och Litauen.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado