HKScan satsar på att utbilda nästa generation köttbönder

PUBLICERAD: 17 november 2020
UPPDATERAD: 21 februari

Foto: HKScan

För att öka kompetensöverföringen, underlätta för generationsväxlingen inom lantbruket och inspirera fler till att arbeta inom de gröna näringarna satsar nu HKScan på en utbildning för unga köttbönder – HKScan Unga Köttbönder.

Återväxten bland svenska bönder är viktig i en näring där nästan var tredje lantbrukare är över 65. år Problemet med en åldrande lantbrukarkår, stigande markpriser och svårigheterna för unga bönder att kunna få de lån som krävs för att etablera sig är några av de stora utmaningar som jordbrukssektorn har att tackla under de närmaste åren.

HKScan Unga Köttbönder är en bred utbildning, inte bara inom lantbruk utan även inom företagsområden, som ekonomi, ledarskap, kommunikation och digitalisering. I den första utbildningsomgången har 25 unga bönder från nästan hela landet antagits, som representerar gårdar med både nöt-, gris- och lammproduktion.

”Det är viktigt att vi ser potentialen i och vikten av unga lantbrukare. Med fler unga inom lantbruket tillförs nya tankar, innovationsmöjligheter och entreprenörskraft till sektorn. Unga är en nyckel för att utveckla nya affärs- och organisationsmodeller, hitta och använda alla de nya och moderna tekniska lösningar som finns och för att utveckla hållbarhetsarbetet inom lantbruket”, säger Magnus Lindholm, operativ chef för HKScan Sverige.

Med utbildningen hoppas HKScan kunna skapa tilltro och visa på möjligheter, vilket ska ge positiv utväxling genom att de unga bönderna vill satsa ytterligare i sina företag. Utbildningstillfällena ges under tre träffar mellan hösten 2020 och sommaren 2021 och är indelade i olika teman; gårdsdrift, ekonomi och investeringar, köttkunskap och marknad samt social hållbarhet och ledarskap. Bland de inbjudna föreläsarna till första tillfället finns välkända namn inom de gröna näringarna: Kim Kjær Knudsen, som är delägare i Nya Skottorp, Magnus Palmgård, som är VD för Tobo Solution och konsult och rådgivare åt Sveriges största mjölkföretag, Helena Silvander, som är VD för Tillväxtbolaget samt Ludvig och Co, som tillför viktig kunskap kring juridik och trygghet för både person och företag.

 

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado