Coop ska minska matsvinnet: mindre än 1 procent år 2025

PUBLICERAD: 28 september 2020
UPPDATERAD: 21 februari

Charlotta Szczepanowski är chef för hållbarhet och kvalitet på Coop. Foto: Margareta Bloom Sandebäck

Coops styrelse har beslutat att det matsvinn som uppstår i Coops egen verksamhet ska vara mindre än 1 procent av omsättningen 2025. Samtidigt framhöll styrelsen att Coop har ett vidare ansvar att hjälpa medlemmar och konsumenter att minska sitt matsvinn.

Matsvinnet i svenska butiker och hushåll uppskattas till cirka 55 kilo per person per år. Den största delen, 77 procent, slängs i hushållen. Mot bakgrund av detta vill Coop ta ett större ansvar för att branschen ska bidra till att minska matsvinnet.

”Vi har länge arbetat aktivt i våra butiker över hela landet för att minska matsvinnet med en rad aktiviteter och satsningar. Nu knyter vi ihop helheten när vi sätter ett tufft mål för hela vår verksamhet, samtidigt som vi stärker vårt arbete för att hjälpa medlemmar och konsumenter att minska sitt matsvinn”, säger Charlotta Szczepanowski, chef för kvalitet och hållbarhet på Coop.

Ställningstagande av Coops styrelse, september 2020:

Med ambitionen att vara den goda kraften i mat-Sverige har vi fokus på hållbarhet i hela vår affär. Därför ska vi arbeta aktivt för att motverka matsvinn i alla led. Vårt mål är att matsvinnet som uppstår i Coops verksamhet ska vara mindre än 1 procent av omsättningen 2025. Det matsvinn som ändå uppkommer ska vi hantera på ett ansvarsfullt sätt. Och vi tar ansvar för nästa led i kedjan genom att utveckla innovativa lösningar, som hjälper våra medlemmar att minska sitt matsvinn.”

Samtidigt ansluter sig Coop som första dagligvaruaktör till den nationella överenskommelsen för minskat matsvinn som lanserades den 12 mars i år. Initiativet ska bidra till FN:s hållbarhetsmål 12.3, som är att halvera det globala matsvinnet till 2030 och minska förlusterna i hela kedjan. Coops hållbarhetschef Mattis Bergkvist blir en del av styrgruppen.

”Överenskommelsen öppnar upp nya möjligheter att motverka matsvinnet i hela livsmedelskedjan genom samarbete med övriga organisationer och myndigheter som anslutit sig. Att Coop även går in i styrgruppen är en viktig del i vårt övergripande arbete för att ställa om hela branschen i mer hållbar riktning”, säger Charlotta Szczepanowski.

Läs mer om Coops arbete för att minska matsvinn

Läs mer om den nationella överenskommelsen för att minska matsvinnet

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado