Ny studie visar att odlade humlor inte hotar vilda

PUBLICERAD: 19 augusti 2020
UPPDATERAD: 21 februari

Odlade humlor utgör inget hot mot vilda, enligt en ny fältstudie. Foto: Lena Clarin

Båda vilda och odlade humlor har stor betydelse för den svenska livsmedelsproduktionen genom att de pollinerar viktiga grödor. Samtidigt har det funnits en oro för att införda humlor kan utgöra ett hot mot de vilda. Nu visar en fältstudie att införda humlor inte ökar spridningen av virus, bakterier och parasiter, och inte heller påverkar vilda humlor negativt genom konkurrens.

Sedan 1990-talet har Sverige infört odlade humlor från Centraleuropa. 2018 infördes drygt 5 000 humlesamhällen, varav cirka 70 procent användes i tomatodlingen. Tomater behöver så kallad surrpollinering som de tunga humlorna kan utföra i motsats till honungsbin. Humlan kan med sin tyngd och sina vingslag skaka loss pollenet från tomatblomman, vilket ger en bra pollinering.

Flera forskare och biodlare är oroliga över att införda humlor kan utgöra ett hot mot svenska vilda humlor. Norge och Storbritannien har på grund av de potentiella riskerna infört restriktioner för införsel av odlade humlor. Jordbruksverket har på uppdrag av regeringen genomfört en analys av omfattning och konsekvenser av utsättning av humlor och andra vilda pollinatörer. Rapporten ger delvis svar på det uppdraget.

”Sveriges lantbruksuniversitets och Lunds universitets fältstudie är den största som har genomförts hittills och visar att odlade införda humlor inte ökar spridningen av vanliga patogener, som virus och bakterier, eller parasiter. De påverkar inte heller vilda humlor negativt genom konkurrens, säger projektledaren Thorsten Rahbek Pedersen.

”Riskanalysen visar dock att även mycket låga förekomster av nya patogener eller parasiter från införda humlor kan utgöra en risk för smittspridning, så Jordbruksverket föreslår att det nationella referenslaboratoriet för bihälsa vid Sveriges lantbruksuniversitet får medel till en löpande övervakning av patogener och parasiter i odlade och vilda humlor.”

Enligt Ingrid Karlsson, som är expert på regler kring bin och humlor, finns det idag inga ekonomiskt realistiska alternativ till användningen av odlade humlor för pollinering i växthus- och tunnelodling.

”Däremot finns det kompletterande åtgärder och i vissa fall till och med realistiska alternativ när det gäller pollinering av frukt och bär på friland och av grödor som pollineras bäst av andra insekter, exempelvis av långtungade humlor.”

Även om studierna inte kunde påvisa några akuta hot från de införda humlesamhällena poängterar Jordbruksverket att det är fortsatt viktigt att gynna de vilda pollinerarna, till exempel i sin trädgård eller på sin kolonilott, i stället för att köpa odlade humlor. Det gynnar både pollineringen och den biologiska mångfalden.

Mer information:
Rapporten ”Biologiska hot mot humlor”
Jordbruksverkets kampanj ”Mångfald på slätten”
Faktablad om att skapa bostäder för vilda humlor

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Rött ljus för Östersjöströmming och torsk från Barents hav

Strömmingen i Östersjön får rött ljus i WWF:s Fiskguiden 2023 på grund av överfiske och krympande bestånd.
fiskguiden

Bryggkaffet favorit hos 7-Elevens kaffekunder

7-Eleven har kartlagt svenska storstadsbors kaffekonsumtion inför den internationella kaffedagen den 1 oktober.
7-Eleven bild

Nudging-projekt på Ica ska få fler att välja ekologiskt

Under oktober kommer ett antal Ica-butiker att jobba med så kallad nudging för att få kunderna att välja ekologiskt.
nudging

Fyra färdiga plockbrickor från Ridderheims

Ridderheims utvecklar sitt plockmatskoncept med färdiga plockbrickor i fyra smaker.
Unknown