Ny strategi för en hållbar hantering av jordbrukets vatten

PUBLICERAD: 5 augusti 2020
UPPDATERAD: 21 februari

Jordbrukaren behöver både hantera situationer med för mycket vatten och för lite vatten, inte sällan på samma fält och under samma odlingssäsong. Foto: Thomas Adolfsén.

Jordbruksverket har tagit fram en strategi för en hållbar hantering av vatten i jordbruket. Uppdraget är en del av regeringens handlingsplan för att nå livsmedelsstrategins mål om en konkurrenskraftig och hållbar svensk livsmedelsproduktion.

Jordbrukaren behöver både hantera situationer med för mycket vatten och för lite vatten, inte sällan på samma fält och under samma odlingssäsong. De olika utmaningarna kan därför inte hanteras var för sig utan måste hanteras i ett sammanhang.

”Jordbruket har inget eget vatten. Vattnet är en gemensam resurs som ska räcka till behoven i alla sektorer, utan att ekosystemet äventyras. Jordbrukets hantering av vatten avgörs av konsumentens efterfrågan, jordbrukarens beslut om val av gröda, tidpunkten för sådd och investeringar i täckdikning och bevattning”, säger Tomas Johansson, utredare inom vattenhushållning.

”Samhället kan stödja med regelverk, kunskapsförsörjning och andra styrmedel. För att uppnå en hållbar hantering av vatten i jordbruket behöver myndigheter, andra offentliga institutioner och lantbruksföretagen samverka. En förutsättning är att vi förstår varandras mål, roller och drivkrafter. Tillsammans kan vi bidra till en hållbar vattenhantering i Sverige så att vattnet räcker till för alla.”

Jordbruksverkets strategi omfattar arbetet med underhåll och anpassning av diken, investeringar i täckdikning, bevattning i områden med risk för torka, ökad anläggning av våtmarker och småvatten i landskapet samt hållbar vattenförsörjning för animalieproduktionen. Strategin uttrycker också Jordbruksverkets hållning i vattenhanteringsfrågor.

För att hålla över tid är strategin utformad som ett ramverk.

”Den ska hjälpa oss att navigera när omvärlden förändras och kunskapen växer så att vi på ett bättre sätt kan bidra till arbetet med en hållbar vattenhantering i jordbruket”, säger Tomas Johansson.

Strategi för hållbar hantering av vatten i jordbruket

Mer om jordbruket och vattnet

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Så ska arbetet mot livsmedelsfusk stärkas

Regeringens utredning för att stärka arbetet mot livsmedelsfusk föreslår att en "Fuskenhet" inrättas på Livsmedelsverket .
av4r5856-scaled

Konsumenterna över lag nöjda med svenska matbutiker

Svenska konsumenter är generellt ganska nöjda med sina matbutiker, trots stigande priser.
Woman checking the grocery receipt

Ulrika Palm blir Cloetta Sveriges nya vd

Cloetta Sveriges nya vd Ulrika Palm kommer närmast från rollen som Division Director Nordics för Midsona Sverige AB.
palm

Mindre salt i bröd och charkprodukter

Saltinnehållet i bröd och charkprodukter som köps i butik har minskat betydligt de senaste åren.
Bröd