Miljonsatsning ska stärka Skånes livsmedelssektor

PUBLICERAD: 25 maj 2020
UPPDATERAD: 21 februari


Regionala utvecklingsnämnden (RUN) satsar 2,7 miljoner kronor på den skånska livsmedelssektorn. Satsningen kommer att pågå under sammanlagt tre år och ska stärka kompetensförsörjningsarbetet med den regionala livsmedelsstrategin.

”Livsmedelsindustrin i Sverige är kanske den mest sårbara, det såg vi under torkan 2018 och vi ser liknande effekter idag på grund av coronapandemin. Det finns en rad problem inom branschen som måste lösas, om vi ska kunna konkurrera med andra länder. Ett av dem är kompetensförsörjning. Därför tillskjuter vi nu extra medel från regionala utvecklingsnämnden så att svensk, och skånsk livsmedelsindustri kan stå stark”, säger Anna Jähnke (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Sverige har en relativt låg grad av självförsörjning på livsmedel, ca 50 procent och är endast självförsörjande på tre livsmedel; morot, socker och spannmål. Skånes tillverkningsindustri är klassad som en av tre branscher som i nuvarande skede är mest utsatta på grund av Corona-krisen, och här ingår stora delar av livsmedelsindustrin, framöver väntas klimatet stå för stora utmaningar inom livsmedelsindustrin.

”Livsmedelssatsningen kommer inte enbart förstärka kompetensen på området utan även främja grön omställning och innovation. Skåne har världsledande forskning och utbildning inom livsmedel och förädlingsindustri. När vi nu satsar på att utveckla morgondagens kompetenser, ställer vi även om till en miljömässigt hållbar livsmedelsproduktion som kan möta framtidens utmaningar, säger Louise Eklund (L), första vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Åtgärdspaket genomförs i flera faser, där Region Skåne via befintliga plattformar som, Livsmedelsakademin, kompetensråden, Krinova, KompetensCentrum Företagsledning (vid SLU), Partnerskap Alnarp, KoSS, FIRS, de olika klusterna och Teknikcollege, ökar kunskapen och engagemanget om livsmedelsbranschens bredd och behov.

 

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Ny färdplan ska förena svenska livsmedelsföretag

”Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja” är en gemensam agenda för hela livsmedelsbranschen.
wwf

Arla kampanjar för fler hemsläp

Arla lanserar kampanjen ”Hemsläp” för att få fler restauranggäster att ta med sin överblivna mat hem.
Arla_Foodiebag_Webb_1

Cirkulär förpackningslösning testas på Circle K

Circle K testar ett cirkulärt system, där kunderna erbjuds att låna matlådor och muggar för sin takeaway-mat.
DSC_2106HR (4)

Spendrups ska börja återvinna kolsyra

Spendrups investerar 23 miljoner kronor i en anläggning för återvinning av kolsyra.
Bild på kolsyreanläggning till prm 230206