Historiskt låga nivåer av bekämpningsmedelsrester

PUBLICERAD: 8 maj 2020
UPPDATERAD: 21 februari

Ris stod för de flesta överskridandena av bekämpningsmedelsrester i livsmedel 2019.

I Livsmedelsverkets kontroll av bekämpningsmedelsrester 2018 hade andelen prover med överskridna gränsvärden minskat något jämfört med föregående år. Trenden från tidigare år med låga nivåer håller i sig.

Totalt gjordes 1738 stickprover inom sex livsmedelskategorier. I över hälften av proverna gick det inte att hitta några bekämpningsmedelsrester över huvud taget. Den totala andelen överskridanden under 2018 var 2,8 procent, mot 3,3 procent 2017.

Ris stod för alla överskridanden i livsmedelskategorin spannmål. Det ändrade gränsvärdet för ämnet tricyklazol bidrog starkt till att 23 procent av alla risprover innehöll halter över ett gränsvärde (15 av 65 prover).

”Det är vanligt att vi hittar överskridanden i ris. Så har det varit tidigare och så var det även 2018”, säger Maria Florin, chef på avdelning Säkra livsmedel.

I kategorin grönsaker hittades överskridna gränsvärden i 1,4 procent och i kategorin frukt och bär 2,5 procent. En majoritet av överskridna gränsvärden hittades i produkter från länder utanför EU.

I kategorierna barnmat och animaliska produkter hittades inga överskridanden alls.

Även ekologiska varor provtogs. Dessa får inte innehålla några halter alls av de flesta bekämpningsmedel. Endast 6 av 215 ekologiska prover innehöll halter av bekämpningsmedel, som inte är godkända för ekologisk odling. Samtliga halter var på en låg nivå och under aktuella gränsvärden för konventionella livsmedel.

”Förändringar i gränsvärden som odlarna inte hunnit anpassa sig till kan göra att enskilda år sticker ut som det var för tricyklazol i ris under 2018, men den övergripande trenden är att resthalterna i livsmedel ligger på historiskt låga nivåer”, säger Maria Florin.

De kategorier som provtas är:

  • Frukt och bär (färska och frysta) 2,5 % överskridanden.
  • Grönsaker (färska och frysta) 1,4 % överskridanden.
  • Barnmat 0 överskridanden.
  • Spannmål och spannmålsprodukter 6,4 % överskridanden.
  • Animaliska produkter (kycklingfett och fårfett) 0 överskridanden.
  • Övriga processade produkter (exempelvis matoljor, juicer och torkad frukt) 6,2 % överskridanden

Kontroll av bekämpningsmedelsrester i livsmedel 2018

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Rött ljus för Östersjöströmming och torsk från Barents hav

Strömmingen i Östersjön får rött ljus i WWF:s Fiskguiden 2023 på grund av överfiske och krympande bestånd.
fiskguiden

Bryggkaffet favorit hos 7-Elevens kaffekunder

7-Eleven har kartlagt svenska storstadsbors kaffekonsumtion inför den internationella kaffedagen den 1 oktober.
7-Eleven bild

Nudging-projekt på Ica ska få fler att välja ekologiskt

Under oktober kommer ett antal Ica-butiker att jobba med så kallad nudging för att få kunderna att välja ekologiskt.
nudging

Fyra färdiga plockbrickor från Ridderheims

Ridderheims utvecklar sitt plockmatskoncept med färdiga plockbrickor i fyra smaker.
Unknown