15 miljoner för stärkt djurvälfärd och konkurrenskraft

PUBLICERAD: 16 mars 2020
UPPDATERAD: 21 februari

Många fårägare har positiva erfarenheter av att hålla får som utegångsdjur i Sverige.

Under 2017-2019 delade Jordbruksverket ut totalt 15 miljoner kronor till 19 olika forskningsprojekt för att stärka djurvälfärd och konkurrenskraft. Stödet har gått till olika djurslag och olika aktörer.

”Stödet har lett till ny kunskap som kan öka djurvälfärden och konkurrenskraften inom svensk livsmedelsproduktion”, säger Helena Elofsson, djurskyddschef på Jordbruksverket.

De 19 projekt som har fått stöd handlar om forskning på fisk, gris, kyckling, nötkreatur, kalkon, värphöns och lamm. Sju av projekten har slutredovisat sina resultat medan de övriga fortfarande pågår och kommer att redovisa sina resultat i november 2020.

Forskningsprojekten har bland annat kommit fram till följande:

  • Det finns en stor variation i klövhälsoregistreringar vid verkning av nötkreaturs klövar. Registreringarna kan troligen bli mer samstämmiga med regelbundna kalibreringsövningar.
  • Grisbönders rutiner för att regelbundet kontrollera vattenflöde och temperatur i smågrishörnan är viktiga för smågrisöverlevnad. Med bättre rutiner överlever fler smågrisar.
  • Många fårägare har positiva erfarenheter av att hålla får som utegångsdjur i Sverige. De upplever att får klarar kyla, nederbörd och vind bra och är intresserade av att få till en ändring av ligghallskravet.
  • Värphöns behöver inte upprepade vaccinationer mot rödsjuka under deras produktionsperiod. I nuläget finns inte vetenskaplig grund för att ändra befintliga vaccinationsrutiner.
  • Sjuklig hjärtförstoring hos regnbågslax är vanlig i våra svenska fiskodlingar. Orsaken till att odlad fisk utvecklar hjärt-och kärlsjukdomar är troligen att fisk avlas för ökad produktion och en snabb tillväxt.

Forskningen har utförts av Sveriges Lantbruksuniversitet, Statens veterinärmedicinska anstalt, Växa Sverige, Gård och djurhälsan, Svenska ägg, Svensk Fågel, Lantbrukarnas riksförbund samt Esplundagrisen.

De sju slutförda projekten redovisas i rapporten Stöd som främjat både djurvälfärd och kurrenskraft

Jordbruksverket återkommer med en kompletterande rapport 2021, då samtliga forskningsprojekt kommer att omfattas.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Kale Foods lanserar Juicy Marbles i Sverige

Kale Foods är distributör för Juicy Marbles växtbaserade produkteri Sverige.
IMG-4737

Axfoundation vinner Livsmedelspriset 2023

Livsmedelspriset 2023 går till Axfoundation som arbetar för ett mer hållbart samhälle.
Axfoundation_Livsmedelspriset_LivsmedelIFokus1024x768

Ny färdplan ska förena svenska livsmedelsföretag

”Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja” är en gemensam agenda för hela livsmedelsbranschen.
wwf

Arla kampanjar för fler hemsläp

Arla lanserar kampanjen ”Hemsläp” för att få fler restauranggäster att ta med sin överblivna mat hem.
Arla_Foodiebag_Webb_1