Kraven för antibiotikaanvändning till djur ska uppdateras

PUBLICERAD: 3 december 2019
UPPDATERAD: 21 februari

Livsmedelsbranschen ser över antibiotikakriterierna. Foto: iStock.com/_lkpgfoto

Dagens antibiotikakriterier behöver uppdateras. Det blev slutsatsen när Axfoundation samlade en referensgrupp för att se över den lista med krav som inköpare kan ställa på leverantörer vad gäller antibiotikaanvändning och djurvälfärd.

I november bjöd Axfoundation in till ett referensgruppsmöte för att diskutera hur antibiotikakriterierna ska uppdateras för att möta en bransch i förändring och konsumenternas hållbarhetskrav. Bland annat lyftes sjömat fram som ett produktområde som tidigare har saknats i kriterierna men som nu bör inkluderas. Dessutom diskuterades hur frågebatteriet som är kopplat till kravlistan kan förbättras för att bli ännu mer användbart för inköpare i deras dialog med leverantörer inom livsmedelssektorn, inte minst med tanke på kommande veterinärläkemedelslagstiftning inom EU.

Maria Smith, generalsekreterare i Axfoundation, berättar att engagemanget för frågan är stort, såväl från näringsliv, som akademi, civilsamhälle, myndigheter och intresseorganisationer:

”Det är fantastiskt att se en sådan uppslutning kring gemensamma antibiotikakriterier inom livsmedelsbranschen. En minskad antibiotikaanvändning till livsmedelsproducerande djur handlar ju både om förbättrad djurvälfärd och om att minska risken för antibiotikaresistens vilket utgör ett stort hot mot folkhälsan.”

Under vintern kommer en expertgrupp att ta fram ett utkast för nya kriterier. Detta stäms sedan av med referensgruppen, som håller nästa möte i februari 2020. Därefter kommer förslaget att läggas upp på Axfoundation.se för medskick från övriga intressenter.

Antibiotikakriterierna togs fram 2014 av Axfoundation tillsammans med Axfood, Martin & Servera och några av Sveriges främsta experter på antibiotika och djurvälfärd. Svensk Dagligvaruhandel antog delar av kriterierna 2016 i en branschöverenskommelse och idag använder ett tiotal bolag kravlistan vid inköp av kött, såväl svenskt som importerat. En undersökning gjord inom svensk dagligvaruhandel och utvalda aktörer inom food service visar att antibiotikakriterierna används i bland annat  leverantörsdialogen och i kravställning mot leverantörer, men också för att underlätta intern styrning och policyutveckling.

Expertgrupp:
Frida Lundmark Hedman, SLU
Jenny Lundström, Friska djur
Max Troell, Stockholm Resilience Center

Referensgrupp:
Andrea Caputo, SIWI
Anna Richert, WWF
Britta Ekman, Martin&Servera
Christina Greko och Oskar Nilsson, Statens Veterinärmedicinska Anstalt
Gunnela Ståhle, Vi konsumenter
Helena Robling, Upphandlingsmyndigheten
Maria Lundesjö Ahnström, ICA
Maria Lindberg, Gård och djurhälsan
Maria Svantemark, Findus
My Sahlman, LRF
Roger Pettersson, World Animal Protection
Sara Sundquist, Livsmedelsindustrierna
Åsa Domeij, Axfood
Stina Printz, Coop

Läs mer om antibiotikakriterierna

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Rött ljus för Östersjöströmming och torsk från Barents hav

Strömmingen i Östersjön får rött ljus i WWF:s Fiskguiden 2023 på grund av överfiske och krympande bestånd.
fiskguiden

Bryggkaffet favorit hos 7-Elevens kaffekunder

7-Eleven har kartlagt svenska storstadsbors kaffekonsumtion inför den internationella kaffedagen den 1 oktober.
7-Eleven bild

Nudging-projekt på Ica ska få fler att välja ekologiskt

Under oktober kommer ett antal Ica-butiker att jobba med så kallad nudging för att få kunderna att välja ekologiskt.
nudging

Fyra färdiga plockbrickor från Ridderheims

Ridderheims utvecklar sitt plockmatskoncept med färdiga plockbrickor i fyra smaker.
Unknown