Konsumenter reagerar negativt på ordet ”bioteknik”

PUBLICERAD: 22 oktober 2019
UPPDATERAD: 21 februari

Konsumenterna är osäkra på vad märkningen ”bioteknik” innebär. Foto: Anna Lehrman, SLU

Märkning av livsmedel bör kombineras med information om vad orden i märkningstexten betyder. Det gäller inte minst termen ”bioteknik”.

I en nyligen publicerad studie kunde forskare vid Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, se att ordet ”bioteknik” på förpackningar med fisk skapar en osäkerhet hos konsumenterna. För vissa av deltagarna i studien räckte det med att det stod ”bioteknik” utan någon närmare förklaring, för att de istället skulle välja en dyrare vildfångad fisk.

De personer som uppgav att de tror att vetenskapen har en positiv inverkan på livsmedelskvaliteten, valde inte bort fisk märkt med ”bioteknik”. Forskarna såg ett positivt samband mellan kunskap och uppfattningen att bioteknik är något positivt.

”När konsumenter baserar sina val på vetenskaplig rationalitet, slutar de att oroa sig för om produkten i fråga känns naturlig eller inte”, säger Carl Johan Lagerkvist, professor i ekonomi och en av forskarna bakom studien.

”Om det ska gå att sälja lax i Sverige, som tagits fram med hjälp av bioteknik, behöver märkningen på förpackningen kombineras med ansträngningar för att minska förvirringen kring begreppet bioteknik bland konsumenterna.”

Carl Johan Lagerkvist påpekar också att han tycker det är märkligt att märkning med hormonbehandling inte uppfattades som mer negativt, eftersom en sådan behandling skulle medföra risker för att hormonrester skulle spridas till den omgivande miljön.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Kale Foods lanserar Juicy Marbles i Sverige

Kale Foods är distributör för Juicy Marbles växtbaserade produkteri Sverige.
IMG-4737

Axfoundation vinner Livsmedelspriset 2023

Livsmedelspriset 2023 går till Axfoundation som arbetar för ett mer hållbart samhälle.
Axfoundation_Livsmedelspriset_LivsmedelIFokus1024x768

Ny färdplan ska förena svenska livsmedelsföretag

”Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja” är en gemensam agenda för hela livsmedelsbranschen.
wwf

Arla kampanjar för fler hemsläp

Arla lanserar kampanjen ”Hemsläp” för att få fler restauranggäster att ta med sin överblivna mat hem.
Arla_Foodiebag_Webb_1