Pilotprojekt ska göra Valios bönder koldioxidneutrala

PUBLICERAD: 26 april 2019
UPPDATERAD: 21 februari

Heikki Salomaa är Valio-bonde i Orivese, Finland.

Valio har startat ett pilotprojekt i kolbindande jordbruk med drygt 60 bönder för att minska mjölkproduktionens klimatpåverkan. Målet är en helt koldioxidneutral mjölkproduktion.

Kolbindande jordbruk är en metod som innebär att man genom bland annat växelvis odling, ökad artrikedom och förlängd växtsäsong kan öka upptagningen av koldioxid i marken. Odlingstekniken gör att markerna bättre kan ta upp koldioxiden från atmosfären och det totala utsläppet från jordbruket minskar.

Valios mål är att ställa om till en helt koldioxidneutral mjölkproduktion. Som en del i arbetet har koncernen startat ett pilotprojekt tillsammans med miljöorganisationen Baltic Sea Action Group, där de utbildar drygt 60 av sina bönder i kolbindande jordbruk.

“En koldioxidneutral mjölkproduktion innebär att produktionskedjan minskar sina utsläpp och ökar upptagningen av koldioxiden som den släpper ut i atmosfären, så att klimateffekten blir neutral. Nu ställer vi in siktet på markerna, så att de blir betydelsefulla effektivare kolsänkor framöver. Vi kombinerar utbildningsinsatser med den senaste forskningen och justerar utbildningen längs vägen vid behov”, säger Virpi Jonsson, Innovation Manager på Valio.

Eftersom Valios kor huvudsakligen får foder från gårdarnas betesmarker ligger möjligheterna till omställning i böndernas egna händer. I pilotprojektet vidareutbildas bönderna i nya odlingstekniker, med syftet att få ett mer kolbindande jordbruk. Totalt kommer minst 200 bönder att utbildas under. Redan under 2018 fick ett fåtal utvalda Valio-bönder testa på det kolbindande jordbruket i Baltic Sea Action Groups pilotprojekt Carbon Action. En av de bönder som genomförde utbildningen var Heikki Salomaa i Orivese, Finland.

”Jag tycker det är otroligt viktigt att Valio tar en aktiv roll i miljödebatten eftersom företaget har en bra bild av utmaningarna. Vi bönder måste veta vad det är vi gör, och varför. Ett väl genomfört grundarbete tar oss långt. Genom utbildningen kommer vi att ha tillgång till fler kolbindande jordbruksmetoder”, säger Heikki Salomaa.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Så ska arbetet mot livsmedelsfusk stärkas

Regeringens utredning för att stärka arbetet mot livsmedelsfusk föreslår att en "Fuskenhet" inrättas på Livsmedelsverket .
av4r5856-scaled

Konsumenterna över lag nöjda med svenska matbutiker

Svenska konsumenter är generellt ganska nöjda med sina matbutiker, trots stigande priser.
Woman checking the grocery receipt

Ulrika Palm blir Cloetta Sveriges nya vd

Cloetta Sveriges nya vd Ulrika Palm kommer närmast från rollen som Division Director Nordics för Midsona Sverige AB.
palm

Mindre salt i bröd och charkprodukter

Saltinnehållet i bröd och charkprodukter som köps i butik har minskat betydligt de senaste åren.
Bröd