Nytt projekt ska öka odlingen av svenska favabönor

PUBLICERAD: 27 mars 2019
UPPDATERAD: 21 februari

SLU-forskaren Åsa Grimberg (andra fr v) synar en favabönplanta. Foto: Per Snell/SLU

Svenskodlade åkerbönor kan bli framtidens mat. Det tror Åsa Grimberg, SLU-forskare och koordinator för ett nystartat projekt inom ramen för SLU Grogrund.

Åkerbönan är i Sverige även känd som bondböna, medan favaböna är ett vanligt namn på andra håll i världen. Namnet bondböna avser oftast de sorter som odlas i trädgårdsland och som har lite större frön. Inom jordbruket odlas i stället sorter med mindre frön som lämpar sig för maskinsådd.

”Projektet syftar till att via växtförädling möjliggöra svensk produktion av den proteinrika favabönan för framtidens behov. Vi kommer att via forskning och förädling hantera en del av de utmaningar som finns med åkerböna som gröda för att långsiktigt kunna ta fram nya sorter bättre anpassade för svenska förhållanden och användningsområden, säger Åsa Grimberg.

”Visionen är att vi i Sverige ska kunna möta behovet av effektiv och närodlad produktion av högkvalitativa proteingrödor och därmed minska vårt beroende av importerad råvara för både foder och livsmedel. Det finns ett stort intresse för åkerbönans framtida potential inom den svenska inhemska livsmedelsförsörjningen.”

Åkerböna är en baljväxt med hög proteinhalt som har odlats i Sverige under tusentals år, men idag endast på, som mest tre procent av åkerarealen i vissa delar av landet, och främst för foderproduktion. I många andra länder, bland annat i Mellanöstern, är favabönan en viktig gröda för matproduktion.

Professor Eva Johansson, programchef för SLU Grogrund, ser många argument för ett förädlingsprogram i Sverige, istället för import av sorter från andra länder:

”Våra odlingsbetingelser, till exempel när det gäller dagsljuslängd och temperatur, finns inte på så många andra platser i världen, därför behöver vi grödor som är anpassade efter just den här platsen på jordklotet. Argument för att satsa på svenskodlat och vegetabiliskt protein hänger också samman med det svenska jordbrukets höga krav vad gäller miljöhänsyn och att det är klimatsmart. Samtidigt finns en ökad efterfrågan från konsumenterna på produkter baserade på närproducerat vegetabiliskt protein. Ett annat argument för att odla och äta svenska åkerbönor är att nya sorter av åkerböna bättre anpassade för livsmedelsprodukter kommer ge ett ökat ekonomiskt värde för lantbrukaren.”

Projektet genomförs i samverkan mellan SLU-forskare och Lantmännen Lantbruk, Kalmar Ölands Trädgårdsprodukter samt Lyckeby Starch AB.

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Rött ljus för Östersjöströmming och torsk från Barents hav

Strömmingen i Östersjön får rött ljus i WWF:s Fiskguiden 2023 på grund av överfiske och krympande bestånd.
fiskguiden

Bryggkaffet favorit hos 7-Elevens kaffekunder

7-Eleven har kartlagt svenska storstadsbors kaffekonsumtion inför den internationella kaffedagen den 1 oktober.
7-Eleven bild

Nudging-projekt på Ica ska få fler att välja ekologiskt

Under oktober kommer ett antal Ica-butiker att jobba med så kallad nudging för att få kunderna att välja ekologiskt.
nudging

Fyra färdiga plockbrickor från Ridderheims

Ridderheims utvecklar sitt plockmatskoncept med färdiga plockbrickor i fyra smaker.
Unknown