Odlingsanläggning för ostron testas i Gullmarsfjorden

PUBLICERAD: 9 januari 2019
UPPDATERAD: 21 februari


I början av januari placeras en anläggning för kombinerad odling av stillahavsostron, platta ostron och blåmusslor i Gullmarsfjorden utanför Fiskebäckskil. Anläggningen ska fungera som en testbädd för olika vattenbruksrelaterade forskningsprojekt

”Det finns många fördelar med att odla musslor och ostron i våra svenska vatten. Dels filtrerar de havsvattnet på övergödande näringsämnen, dels utgör de ett viktigt livsmedelskomplement till våra allt mer utarmade vilda fiskbestånd”, säger Åsa Strand, marinbiolog och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet, i ett pressmeddelande.

Intresset för att utveckla hållbara system för marin livsmedelsproduktion i Sverige har vuxit på senare tid. Särskilt intressant är just odling av så kallade bivalver, som musslor och ostron, vilka inte kräver någon tillförsel av foder men i sin tur utgör en viktig källa till proteiner, mineraler och vitaminer. Odlingarna fungerar också som viktiga livsmiljöer för många andra marina arter.

Odling av stillahavsostron är än så länge inte tillåtet i svenska vatten eftersom det anses vara en främmande art som eventuellt kan hota de vilda bestånden av inhemska platta ostron. IVL har därför beviljats ett särskilt odlingstillstånd av Jordbruksverket.

”Vi har haft stillahavsostron i Sverige i tio år, arten är väl etablerad, och den är dessutom en av världens mest odlade arter. Vi arbetar nu med att utveckla metoder som gör att ostronen inte förökar sig i odling, vilket skulle kunna möjliggöra kommersiell odling också i Sverige i framtiden”, säger Åsa Strand.

Syftet med testbädden i Fiskebäckskil är just att utveckla metoder för en kontrollerad mussel- och ostronproduktion. Eftersom reproduktionen kan förhindras eller försenas i djupare och kallare vatten kan man få bättre kvalitet på de odlade djuren under sommarmånaderna när de annars förökar sig, vilket gynnar en stabil produktion året runt. Det blir också mindre risk för sjukdomsutbrott och problemen med påväxt på odlingsutrustning och skal minskar kraftigt.

Anläggningen har utformats i nära samarbete med Bohus Havsbruk och utgörs av ett 54 meter långt rör försett med rep ner till 25 meters djup. 5.000 ostronyngel ska sättas ut i första försöket. Anläggningen är i nuläget ytbaserad men planen är att den ska bli nedsänkningsbar under våren.

”Vi vill ha ett dynamiskt system som är lätt att reglera och då ser vi ser mer potentiella nyttor med ett nedsänkbart system. Odlingen påverkas också mindre av isläggning på vintern, och en odling som inte syns minskar också potentiella konflikter med kustnära markägare och rörligt friluftsliv”, säger Åsa Strand.

På lite sikt hoppas hon att den här typen av odlingssystem kan öka tillgången på ekologiska och lokalt producerade musslor och ostron.
”Vi tror att det finns en stor potential för storskaliga system. Det skulle betyda mycket för den lokala marina näringen.”

 

 

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado