Bättre spårbarhet av fisk från hav till tallrik 2019 

PUBLICERAD: 6 januari 2019
UPPDATERAD: 21 februari


1 januari 2019 skärptes reglerna för spårbarhet på fisk som livsmedel. Skärpningen utgår från EU-krav och syftar till att stärka kontrollen av fångsterna, men ska även skydda konsumenternas intressen. 

”Nu inför vi en modern spårbarhet av fisk som en del av fiskförvaltningen. Det är viktigt för oss som myndighet att kunna spåra produkterna i leden mellan fångst- och odlingsledet och detaljhandeln, såväl framåt som bakåt. På så sätt kan vi kontrollera att fiskares och odlares uppgifter om landningar eller skörd verkligen stämmer. Den ökade spårbarheten blir ett viktigt verktyg för att hålla fisket inom fastställda gränser och bidrar till att fisket blir långsiktigt hållbart”, säger Jakob Granit, generaldirektör på Havs- och vattenmyndigheten, HaV.

De skärpta bestämmelserna innebär att alla aktörer som köper fisk direkt från en yrkesfiskare eller en fiskodlare ska dela in fisken i partier och lämna en elektronisk rapport till HaV. Ett parti består förenklat uttryckt av en art, som är fiskad eller odlad på en plats, och som tagits iland vid ett tillfälle. Det är sedan dessa partier som spåras fram till detaljhandelsledet genom att varje köpare och säljare lägger in information i spårbarhetssystemet. 

”Datum för inköp och försäljning, geografiskt område, redskap, fartyg samt vem som köper fisken i nästa led är exempel på det som ska rapporteras in. Särskilt viktigt är att redovisa vilka partier som ingår när olika partier blandas. Kravet är sedan att aktören märker alla partier som säljs och i samband med detta rapporterar in försäljningen i spårbarhetssystemet”, säger Ingemar Berglund, avdelningschef på HaV. 

Alla verksamheter som omfattas av spårbarhetssystemet ska ha registrerat sitt företag i HaV:s spårbarhetssystem. I dagsläget är 230 företag registrerade i systemet, varav 55 avser att använda ett eget affärssystem via en anslutning till HaV. Företagen får finansiellt stöd från Europiska Jordbruks och Fiskerifonden för att anpassa sin verksamhet till systemet.

 

 

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Kale Foods lanserar Juicy Marbles i Sverige

Kale Foods är distributör för Juicy Marbles växtbaserade produkteri Sverige.
IMG-4737

Axfoundation vinner Livsmedelspriset 2023

Livsmedelspriset 2023 går till Axfoundation som arbetar för ett mer hållbart samhälle.
Axfoundation_Livsmedelspriset_LivsmedelIFokus1024x768

Ny färdplan ska förena svenska livsmedelsföretag

”Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja” är en gemensam agenda för hela livsmedelsbranschen.
wwf

Arla kampanjar för fler hemsläp

Arla lanserar kampanjen ”Hemsläp” för att få fler restauranggäster att ta med sin överblivna mat hem.
Arla_Foodiebag_Webb_1