Tillfälligt förbud mot ålfiske inom EU - även av glasål

PUBLICERAD: 18 december 2018
UPPDATERAD: 21 februari


EU:s fiskeministrar har fastställt 2019 fiskekvoter för EU:s vatten i Västerhavet, det vill säga Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt, Atlanten och Medelhavet, samt i vissa vatten utanför EU.

Beslutet, som fattades efter två dagars förhandlingar, innebär att fler bestånd fiskas enligt målet om maximal hållbar avkastning. Detta gäller också för majoriteten av de svenska kvoterna, bland annat för torsk, kolja, gråsej, vitling, rödspätta, sjötunga, havskräfta och räka. Under nästa år införs också landningsskyldighet för alla kvoterade arter inom EU, vilket innebär att all fångst – även bifångst – inte längre får kastas samt måste föras i land. Landningsskyldigheten är en av de viktigaste principerna i den gemensamma fiskeripolitiken.

Beslutet innebär också ett fortsatt tre månaders fiskestopp för fiske efter ål i Östersjön och Atlanten. Nästa år utvidgas fiskestoppet till att också omfatta glasål, vilket är ål som är mindre än 12 centimeter, fritidsfiske samt ålfisket i Medelhavet.

”Det har varit ett hårt jobb för att utöka fiskestoppet av ål så att det omfattar hela EU och alla ålens livsstadier. Det finns i Sverige en bred politisk samsyn i denna fråga, det här beslutet visar att trägen vinner”, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

 

 

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Du missar väl inte Packnorth Award 2024?

Bidragen till Packnews Award kommer nu in till Packnews i tät följd. Det är fjärde gången tävlingen arrangeras och i år är prisutdelningen tillbaka på Scanpack. Årets tävling bjuder på nyheter.
image

Vindelnrökt skinka får skyddad geografisk beteckning

Vindelnrökt skinka är ett hundraårigt hantverk som än idag röks i samma handmurade ugnar som när verksamheten startade.
Vindelnrökt skinka

MAX nära nå målet om varannan måltid utan rött kött

Under 2023 kom nästan varannan måltid på MAX Burgers restauranger från annat än rött kött.
max

Coop testar skanner som visar om avokadon är mogen

Från mitten av juli kommer åtta utvalda Stora Coop att erbjuda avokadoskanning direkt i butik.
avocado