Livsmedelsverket ser stora brister i livsmedelskontrollen

PUBLICERAD: 21 november 2018
UPPDATERAD: 21 februari


Under senare år har svensk livsmedelskontroll arbetat alltmer med redlighetsfrågor. Från och med år 2017 har kommunerna rapporterat in misstanke om livsmedelsfusk och mer än var fjärde kommun har funnit misstanke om fusk eller bedrägeri för ekonomisk vinning. Samtidigt finns brister på flera områden, enligt Livsmedelsverkets sammanställning.

”Vi ser att kontrollen inte alltid sker där risken är störst för konsumenterna. Det är också alldeles för stora skillnader mellan kommuners sätt att hitta och påtala brister”, kommenterar Helena Storbjörk Windahl, chef för avdelningen Styrning och uppföljning på Livsmedelsverket.

Länsstyrelserna ansvarar för kontrollen av primärproduktionen och Livsmedelsverket konstaterar att kontrollen varken är riskbaserad eller regelbunden. 

Kommunernas miljökontor står för kontrollen av dricksvatten och var femte vattenverk i hög riskklass har inte kontrollerats under 2017.

”Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och vi arbetar kontinuerligt med att få kommuner att utföra fler kontroller. Bland annat är dricksvattenkontrollen särskilt utpekad i våra så kallade operativa mål och vi har också tagit fram en e-utbildning om dricksvattenregler. Trots detta ser vi inga förbättringar över tid vad gäller kontroll av anläggningar i de högsta riskklasserna”, säger Helena Storbjörk Windahl.

Många små kommuner har problem med att upprätthålla bemanning och kompetens inom livsmedelskontrollen. Det behövs mer personal både för dricksvattenkontrollen, den vanliga livsmedelskontrollen och framför allt för kontroll av primärproduktion. Ur rapporteringen framgår att 16 av 21 länsstyrelser behövde mer personal inför 2018.

Rapport om Sveriges livsmedelskontroll 2017 finns HÄR.

Carina Malm

 

 

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Änglamarks pastaförpackningar byter från plast till papper

Coop ska spara 300 ton plast om året genom att byta ut plasten i Änglamarks pastaförpackningar till papper.
coop

Svenska proteingrödor i Anammas nya baljväxtfärs

Orklas varumärke Anamma lanserar en ny baljväxtfärs med öländska och skånska gråärtor, åkerbönor och linser
Anamma_baljvaxtfars_liggande_uncropped_RGB_LZW

Saveggys växtbaserade barriär ska ersätta plast på gurkor

Saveggy har ingått ett partnerskap med odlarna.se inför lanseringen av sin ätbara, växtbaserade skyddsbarriär på gurkor.
abcaeec2-9b15-4924-8b2d-88cc77c7b482(1)

Nespresso lanserar kaffet N°20 efter 20 års utveckling

Under 20 år har Nespresso arbetat med att ta fram kaffet N°20, genom att kombinera två Arabicaplantor.
P_4454_NESPRESSO_N20_SINGLE_GLASS_BOX_CAPSUAL_KV2_v2