SLU-rapport visar att svenskt jordbruk är övergödningssmart 

PUBLICERAD: 17 september 2018
UPPDATERAD: 21 februari


Svenskt jordbruk står för betydligt mindre övergödning än jordbruket i jämförbara länder inom EU. Det visar en ny rapport från SLU, Sveriges Lantbruksuniversitet.

”Odling av svenska råvaror är inte bara klimatsmart utan även ´övergödningssmart´. Läckage av kväve, fosfor och ammoniak är betydligt lägre än i jämförbara länder”, säger Markus Hoffmann, vattenexpert på LRF.

I rapporten “The environmental performance of Swedish food production” av Danira Behaderovic analyseras flera sätt att mäta matens miljöpåverkan. Olika indikatorer mäter vatteneffektivitet, hur odlingsmarken mår, hur effektivt näringsämnen utnyttjas, med mera. I rapporten har åtta länder jämförts inom tio olika områden för växtodling och djurhållning. 

Några av de viktigaste slutsatserna i rapporten är: 
* Läckaget av kväve och fosfor per hektar svensk åkermark är cirka hälften av medeltalet för övriga länder. 
* Överskottet av kväve i näringsbalansen är också mindre än hälften av medelvärdet för övriga länder.  * För fosfor är, enligt SCB, tillförsel och bortförsel helt i balans för Sverige som helhet. 
* Läckage av ammoniakkväve till luft, som orsakar försurning och övergödning, är betydligt lägre i Sverige i jämförelse med övriga länder. 

”Det är glädjande att rapporten visar att svenska lantbrukare är generellt duktiga på att hushålla med näringsämnen. En del av det goda miljöresultatet beror på de naturgivna förutsättningarna i form av Sveriges nordliga läge och omfattande odling av gräs. Men det är ett fint bevis på att hållbarhetsarbetet är väldigt viktigt för svenska bönder och att miljörådgivningen i kampanjen Greppa Näringen fungerar”, säger Markus Hoffmann.

Men även om bilden som framträder av svenskt jordbruk är bra, så återstår fortfarande mycket att göra för att minska övergödningen.

”Vi arbetar exempelvis med att djurens gödsel behöver användas bättre, att få fler att anlägga våtmarker och att minska jorderosion från åkrarna”, säger Markus Hoffmann.

Rapportens datakällor är EU:s statistikbyrå EUROSTAT, FN:s jordbruksorgan FAO och OECD. Fakta har även hämtats från vetenskapliga uppsatser. Jämförelse har gjorts med Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, Irland, Tyskland och Nederländerna.

Carina Malm

 

 

Läs vidare

Biofach 2023: Eko-Portalen hittar de ekologiska produkterna

Vem gör vad när det kommer till ekologiska livsmedel i Sverige? Hur man tar reda på det visade Organic Sweden i den svenska paviljongen på Biofach 2023.
Kolbjörnx

Biofach 2023: Tekompaniet är mer än bara produkten

Tekompaniet fanns med i den svenska paviljongen på Biofach 2023. Tyskland är Europas största temarknad och att slå sig in där verkar inte helt enkelt.
Håkan

Plastpåseskatten försvinner vid nyår

Vid nyår försvinner skatten på plastpåsar som infördes år 2020 enligt SD.
plast-skatt-utvaldx

Biofach 2023: Nordic Soda Company kompletterar med gin

The Nordic Soda Company fanns på Biofach 2023 med avsikten att öka det utländska intresset för produkterna.
Nordicx

Senaste nytt

Kale Foods lanserar Juicy Marbles i Sverige

Kale Foods är distributör för Juicy Marbles växtbaserade produkteri Sverige.
IMG-4737

Axfoundation vinner Livsmedelspriset 2023

Livsmedelspriset 2023 går till Axfoundation som arbetar för ett mer hållbart samhälle.
Axfoundation_Livsmedelspriset_LivsmedelIFokus1024x768

Ny färdplan ska förena svenska livsmedelsföretag

”Det svenska handslaget för en hållbar livsmedelskedja” är en gemensam agenda för hela livsmedelsbranschen.
wwf

Arla kampanjar för fler hemsläp

Arla lanserar kampanjen ”Hemsläp” för att få fler restauranggäster att ta med sin överblivna mat hem.
Arla_Foodiebag_Webb_1